<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Storebrand med skattesmell på 1,2 milliarder kroner

Skatteetaten krever 1,2 milliarder kroner i skatt fra Storebrand etter avviklingen av Storebrand Eiendom Holding i 2015. Storebrand er uenig, og vil trekke etaten for retten.

Publisert 22. mars 2021 kl. 06.48
Oppdatert 22. mars 2021 klokken 14.03
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 307 ord
GÅR RETTENS VEI: Storebrand kan få en skattesmell på 1,2 milliarder kroner dersom Skatteetatens vedtak blir stående etter en rettskraftig dom. Her konsernsjef Odd Arild Grefstad. Foto: Fredrik Varfjell

I en børsmelding søndag melder Storebrand at det har mottatt et vedtak fra Skatteetaten som gjelder den usikre skatteposisjonen for inntektsåret 2015, hvor Skattekontoret endrer Storebrand Livsforsikring AS' skattefastsetting for 2015.

Storebrand mottok i mai 2019 et foreløpig utkast til et vedtak om endring av ligning for 2015 fra Skatteetaten, som følge av at Storebrand Livsforsikring i 2015 avviklet Storebrand Eiendom Holding. Storebrand regnskapsførte en skatteeffekt på 1,7 milliarder kroner i inntekt, men Skatteetaten vurderte at det beløpet var altfor høyt.

– Vi registrerer at vi har fått et vedtak fra Skatteetaten som er basert på omtrent tilsvarende grunnlag som utkastet til vedtak vi mottok i mai 2019, noe som var omtrent som ventet, sier kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev i Storebrand.

Hvis vedtaket som nå er oversendt Storebrand blir stående etter en rettslig behandling, vil det oppstå en skattekostnad på omtrent 1,2 milliarder kroner.

Kan ta flere år

Storebrand har på sin side bestridt grunnlaget og ga i oktober 2019 sitt tilsvar. Men Skatteetaten har ikke lyttet til Storebrands argumenter. Storebrand vil rettslig forfølge vedtaket, og saken vil fortsatt være en usikker skatteposisjon.

– Storebrand har konsultert flere eksterne skatteeksperter som støtter Storebrands tolkning av regelverket. Styret anser derfor at det er sannsynlighetsovervekt for at Skattekontorets syn ikke fører frem og at dette derfor ikke føres som en skattekostnad i regnskapene, sier Assev.

– En endelig avklaring på saken vil trolig først kunne komme etter at saken er avgjort enten i Skatteklagenemda eller i rettsapparatet. En endelig rettslig avklaring er ventet å ta flere år, opplyser Assev videre.

– Hvis Skatteetatens vedtak blir stående, hva vil resultat- og solvenspåvirkningen for Storebrandkonsernet bli?

– Det vil kunne utgjøre noen få prosentpoeng, men dette vil avhenge av en rekke faktorer, og Storebrand vil være robust kapitalisert uansett utfall, sier Assev.

Storebrand rapporterte i fjerde kvartal 2020 en solvenskapitaldekning på 178 prosent med overgangsregler mot et regulatorisk minstekrav på 100 prosent.