<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dårligste første halvår noensinne for Halvorsen

Hedgefond-sjef Ole Andreas Halvorsen er på god vei mot sitt dårligste år noensinne. Nå vil nordmannen satse på vanskeligstilte selskaper.

  Publisert 14. juli 2022 kl. 14.25
  Oppdatert 15. juli 2022 klokken 00.15
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 309 ord
  VIKING: Hedgefond-sjef Ole Andreas Halvorsen er på god vei mot sitt dårligste år noensinne. Bloomberg

  Viking Global, et amerikansk hedgefond grunnlagt av den tidligere marinejegeren Ole Andreas Halvorsen, hadde sitt verste første halvår noensinne i 2022. 

  Selskapets største fond, som forvalter i underkant av 200 milliarder kroner, hadde en avkastning på 2 prosent i juni.

  Likevel er fondet ned 7,4 prosent hittil i år.

  Til sammenligning har S&P 500-indeksen falt nesten 21 prosent i samme periode.

  «Lavere netto eksponering og bedre balanse mellom våre longs og shorts etter bransje og verdsettelsesmultipler reduserte virkningen av markedets brede nedsalg», skrev selskapet i et aksjonærbrev, ifølge Bloomberg.

  Vil investere i vanskeligstilte selskaper

  I brevet nevner de at deres beste trades hittil i 2022 har vært short-posisjoner mot finansielt svake selskaper innen helse-, finans- og teknologibransjen. 

  «Våre shorts i ulønnsomme, vekstorienterte selskaper produserte betydelig alfa (avkastning over markedsavkastningen) i løpet av kvartalet», skrev de i brevet.

  Blant deres dårligste posisjoner finner man selskaper som Amazon og General Electric, som begge har falt omtrent 35 prosent i år, mens selskapets mindre long-posisjoner har falt rundt 24 prosent. 

  Fondets investeringer, i tillegg til investorers uttak av midler, skal ha bidratt til å redusere Viking Globals totale forvaltningskapital med over 100 milliarder kroner hittil i år, som nå skal være på rundt 380 milliarder kroner.

  I aksjonærbrevet nevnes det at Viking Global nå har «redusert risikoen betraktelig» i porteføljen og at de fremover vil øke eksponeringen mot selskaper med forutsigbare kontantstrømmer, noe de tror vil bidra til å beskytte porteføljen mot uventede markedsbevegelser og makroøkonomiske svingninger.

  Videre nevnes det at Viking Global planlegger å lansere et nytt fond,Viking Structured Capital, som skal investere i økonomisk vanskeligstilte selskaper.

  «Bedrifter som behøver kapital står i økende grad overfor det vanskelige valget om å skaffe egenkapital til lave verdivurderinger eller dyr gjeld med dårlige vilkår. Vi tror dette er begynnelsen av et paradigmeskifte i markedene og at Viking er godt posisjonert for å kapitalisere på dette», ble det skrevet i brevet.