<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Archer økte driftsresultatet – ser betydelig vekst i andre halvår

Archer mener utsiktene for oljeservicemarkedet er uforutsigbart for øyeblikket, men tror etterspørselsinnhenting vil ha positive implikasjoner for energiinvesteringer i tiden som kommer.

  Publisert 12. aug. 2022 kl. 07.56
  Oppdatert 12. aug. 2022 klokken 09.09
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 217 ord
  Dag Skindlo. Foto: Archer

  Archer fikk en ebitda på 19,5 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot 21,2 millioner dollar i samme kvartal året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.

  Driftsresultatet ble 7,7 millioner dollar (7,6) av den totale omsetningen på 246,6 millioner dollar (228,0).

  Archer skriver at utsiktene for oljeservicemarkedet er uforutsigbart for øyeblikket, med høyt press på energimiksen, risiko rundt behovet for å erstatte russiske fat og det generelle makromiljøet med høy inflasjon og økende renter, noe som kan påvirke etterspørselen fremover.

  «Tross det volatile markedet, tror vi nåværende markedsforhold vil understøtte sterk aktivitet innenfor våre kjernemarkeder med fortsatt høye oljepriser på mellomlang sikt», skriver selskapet i rapporten.

  Fremtidsutsikter

  Archer venter at ebitda i andre halvår 2022 vil bli 35-40 prosent høyere enn i første halvår 2022. Videre ser selskapet betydelig vekst i ebitda i 2023.

  Driftsinvesteringene (capex) er ventet å være rundt tre prosent av omsetningen i 2022. Det ventes videre en positiv fri kontantstrøm og en reduksjon i netto rentebærende gjeld justert for oppkjøp.

  I 2023 ser selskapet en betydelig vekst i organisk ebitda sammenlignet med 2022.

  «Vi tror at etterspørselsinnhenting og fokus på energisikkerhet og diversifisering vil ha positive implikasjoner for energiinvesteringer de neste årene. Basert på vår ordrereserve, våre kunders aktivitetsplaner og et støttende makromiljø, ser vi 2023-ebitda godt over 2022-nivåer og en fortsatt styrking av utsiktene etter det», heter det i rapporten.

  TDN Direkt