<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tjente rått på økte strømpriser

Strømselskapet GNP Energy fikk god vind i seilene som følge av økte strømpriser. Resultatet endte på 155 mill. mot 1,8 mill. kroner i fjor.

  Publisert 5. sep. 2022 kl. 21.21
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 276 ord
  DYR STRØM: Adm. direktør Gisle Sveva i GNP Energy. Foto: NTB

  GNP Energy er et selskap som har vært veldig eksponert for de stadig økende strømprisene da dets hovedvirke er å kjøpe inn strøm som det leverer videre til selskapets kunder. For årets første halvår rapporterte det et resultat før skatt på 155,4 millioner kroner, mot et resultat på 1,8 millioner i foregående år.

  Den viktigste årsaken til resultatfremgangen er realisering av finansielle strømposisjoner som med den høye strømprisen har gjort disse spesielt verdifulle.

  Totalt sett tjente selskapet 194 millioner kroner på salg av kundekontrakter og finansielle posisjoner. Etter salget av disse har selskapet vesentlig redusert sin eksponering til fastpris- og takprisavtaler i Norge og Sverige. 

  Guider for break-even til høsten

  – Parallelt med det høye prisnivået har GNP Energy startet på en rekke tiltak som bedrer selskapets drift og økonomiske resultater. Produktporteføljen har blitt fornyet og forenklet, så det er langt lettere for kundene å velge produkt i et komplekst marked med mange aktører, sier Sveva.

  Selskapet forventer i midlertid ikke at årets andre halvår blir like bra.

  «For andre halvår forventer GNP et svakt positivt driftsresultat, så årsresultatet for 2022 vil være på linje med resultatet for første halvår», heter det i rapporten. 

  Positiv til oppkjøp

  I august overtok selskapet det finske strømselskapet Lumo Energia. Nesten alle de 35.000 kundene er nå overført til GNP Energy. 

  – Vi vil fortsette å vurdere slike overtagelser. GNP Energy har mange dyktige ansatte og kan håndtere et større volum enn det vi har i dag, så tross høye strømpriser er det en rekke muligheter i markedet for videre vekst, sier Sveva. 

  I rapporten opplyses det også om at gründer og hovedeier Glenn Nøstdahl har fratredt sin plass i styret. 

  GNP Energy - 1.halvår 2022

   

  (i mill. kr) 1.hv/22 1.hv/21
  Driftsinntekter 750,6 227
  Driftresultat 149,5 1,5
  Resultat etter skatt 143,7 -0,2

  Kilde: GNP Energy