<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Beige Book: Svake utsikter – venter ytterligere nedgang

Den økonomiske aktiviteten i USA har vært uendret siden begynnelsen av juli. Utsiktene er labre.

  Publisert 8. sep. 2022 kl. 06.38
  Oppdatert 8. sep. 2022 klokken 08.29
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 312 ord
  UTSIKTER: Jerome Powell og Federal Reserve har oppsummert økonomien i Beige Book. Foto: AP Photo

  Prognosen for fremtidig økonomisk vekst er imidlertid fortsatt generelt svak, og det ventes fortsatt en ytterligere nedgang i etterspørselen i løpet av de neste seks til tolv månedene.

  Det skriver Federal Reserve (Fed) i sin regionale økonomiske rapport, Beige Book, som ble publisert onsdag kveld.

  Fem av tolv distrikter rapporterte om en marginal til beskjeden vekst i aktiviteten, mens fem meldte om en beskjeden nedgang. De fleste distrikter rapporterte om et jevnt privat forbruk, mens husholdningene ser etter billigere varer.

  Produksjonsaktiviteten vokste i flere distrikter, men det var også rapportert om redusert produksjon ettersom det fortsatt er forstyrrelser i forsyningskjedene og mangel på arbeidskraft.

  Boligsalget falt markant i alle distrikter og nybygging ble hemmet av mangel på innsatsvarer. Også etterspørselen på eiendomsfronten falt, spesielt etter kontorlokaler.

  Etterspørselen etter energiprodukter var robust, men også der bremset avbrudd i forsyningskjeden produksjonen.

  På arbeidsmarkedet steg sysselsettingen i et beskjedent til moderat tempo i de fleste distrikter, men de generelle arbeidsmarkedsforholdene er fortsatt stramme. Imidlertid kunne nesten alle distrikter notere en bedring i tilgangen på arbeidskraft. Dette gjaldt spesielt innen produksjon, konstruksjon og finansielle tjenester.

  I alle distrikter økte lønningene, men rapporter om lavere lønnsvekst og dempede lønnsforventninger var utbredt. Arbeidsgivere ga også flere lønnsøkninger enn vanlig for å kompensere for høyere levekostnader. Også bonuser, fleksible arbeidsmuligheter og andre gode ble sett på som nødvendig for å tiltrekke og beholde ansatte.

  Arbeidsgivere planlegger også å gi lønnsøkninger ved årsskiftet, men forventningene til veksttakten i lønningene varierte på tvers av bransjer og distrikter.

  Prisnivåene holdt de seg høye, men ni av de tolv distriktene varslet en form for moderasjon i veksten. I alle distrikter ble det imidlertid rapportert om betydelig prisvekst for mat, husleie, samfunnstjenester og tjenester i turistnæringen.

  Mens prisene på innsatsvarer fortsatte var høye for produksjons- og byggenæringen, bidro lavere drivstoffpriser og en generelt redusert etterspørsel til å lette kostnadspresset. Særlig fraktprisene falt. De fleste forventer imidlertid at prispresset vil vedvare minst ut året.

  TDN Direkt