<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nortura-underskudd trigger «umiddelbare og kraftfulle tiltak»

Etter et resultat før skatt på minus 72 millioner kroner i andre tertial, iverksetter Nortura en kortsiktig tiltakspakke for å spare mellom 70-90 millioner kroner.

Publisert 27. okt. 2022 kl. 09.07
Oppdatert 27. okt. 2022 klokken 10.11
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 323 ord
KUTT: Nortura vurderer «umiddelbare og kraftfulle tiltak» som svar på underskudd i andre tertial. Foto: NTB

Nortura melder om et resultat før skatt på minus 72 millioner kroner i årets andre tertial. I løpet av samme periode i fjor var resultat før skatt på 361 millioner kroner. Så langt i år er posten i minus med hele 256 millioner kroner, sammenlignet med positive 294 millioner i fjor.

«Bondens selskap» tilskriver nedgangen i andre tertial til et fallende sluttmarkedssalg og økt kostnadsnivå. I løpet av perioden ble dagligvaresalget redusert med 9 prosent. Det forklares med at «samfunnet har vært uten restriksjoner gjennom hele tertialet».

Inflasjonen som svekker selskapet er hovedsakelig knyttet til energi og transport. Alene står energiinflasjonen for en kostnadsoppgang på cirka 96 millioner kroner. Nortura melder om at kun deler av økningen er kompensert i prisene.

Samtidig er driftsinntektene økt med cirka 612 millioner kroner, fra 8,64 milliarder i andre tertial 2021 til 9,25 milliarder i 2022.

Nortura, 2. tertial, 2022

(I tusen. kr.) 2. tertial, 2022 2. tertial, 2021
Driftsinntekter 9.254.107 8.641.806
Driftsresultat - 13.828 379.210
Resultat før skatt - 72.002 361.085
Årsresultat - 34.982 281.646

Kilde: Nortura

«Dårlig» kapasitetsutnyttelse og produksjonsvolum

Nortura har identifisert at et lavere produksjonsvolum fører med seg et fall i kostnadseffektiviteten. Blant annet har en begrenset tilgang på kylling gitt lavere kapasitetsutnyttelse ved anlegget på Hærland, sier selskapet. Det aller meste av Prior-kylling og -kalkun foredles ved anlegget.

Ut fra oversikten over tonn slaktet i bondeselskapets tertialrapport er det vanskelig for Finansavisen å se hvor produksjonsvolumet har svekket seg betydelig. Den eneste posten hvor det har vært en tilbakegang i andre tertial 2022 sammenlignet med samme periode 2021 er «Småfe», som har hadde en nedgang i tonn slaktet på cirka 3,5 prosent mellom periodene. Ellers ble det over hele linjen slaktet mer i andre tertial i 2022 versus i 2021.

Nortura slaktetall

2. tertial, 2022 2. tertial, 2021 Slaktet tonn Hittil 2022 Hittil 2021
31.587 31.421 Gris 62.794 62.746
23.043 21.744 Storfe/Kalv 42.926 40.310
1.811 1.876 Småfe 2.995 3.052
17.747 17.025 Fjørfe 33.294 34.056
15.739 15.210 Eggpakking 31.531 30.738
Kilde: Nortura

Nortura skriver likevel at en lavere kapasitetsutnyttelsen ved anleggene gir fører med seg svekket lønnsomhet. Dermed utreder samvirkelaget blant annet muligheter for blant annet stenging av anlegg og midlertidig flytting av aktivitet til «gunstigere strømsoner». Selskapet sier ikke noe om hvilke deler av virksomheten, herunder anlegg som vil berøres.