<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Solid resultathopp for Karl Johan Sunde

Til tross for omsetningsfall, satt sunnmøringen igjen med mer penger i kassen etter 2019.

Publisert 11. okt. 2020 kl. 11.12
Oppdatert 11. okt. 2020 klokken 12.26
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 298 ord
MEDIESKY: En yngre versjon av Karl Johan Sunde. Milliardæren stiller sjeldent opp for fotografene. Foto: Kapital

Karl Johan Sundes holdingselskap Kasu ga både driften og bunnlinjen et kraftig løft i 2019. Da året var slutt satt selskapet igjen med et resultat før skatt på 186,6 millioner kroner.

Kasu er majoritetseier i  Sunde Gruppen, som igjen organiserer konsernene Brødr. Sunde og eiendomsvirksomhet i Sunde Property. Mest kjent er de som en betydelig leverandør til byggindustrien gjennom isolasjonsproduktet Sundolitt.

Sunde figurerer også på Kapitals liste over Norges 400 rikeste, hvor han i år havnet på en 179. plass med en beregnet formue på 1,95 milliarder kroner. Karl Johan Sunde er for øvrig storebroren til Color Line-reder Olav Nils Sunde.

Økt kapasitet

Ifølge Kasu's årsberetning var salgsutviklingen i den produksjonsrelaterte delen av konsernet stabilt god i fjor. Omsetningen falt imidlertid fra 2,6 milliarder kroner i 2018 til 2,4 milliarder kroner. Hovedårsaken var lavere råvarepriser, som igjen ga lavere utsalgspriser for konsernets produkter. 

Driftsresultatet ble derimot kraftig styrket til 200,5 millioner kroner, og selskapet mener nå at de langsiktige markedsutsiktene er positive og vil gi grunnlag for investeringer i ny kapasitet.

Økt kapasitet var også i fokus i 2019. I midten av fjoråret utvidet det heleide datterselskapet Sundolitt AB kapasiteten i Enköping, og grepene var fullt operative i fjorårets siste kvartal. Kasu planlegger også oppføring av en fabrikk og etablering av Sunpack-produksjon i Hitra kommune, men ifølge selskapet er dette tidligst forventet påbegynt i 2021.

«For øvrig er det i 2019 gjennomført en rekke investeringer i kapasitetsforbedring, effektivisering og produktutvikling på gruppens lokasjoner i Norge og utlandet. Konsernet har også et betydelig vekstpotensial med basis i eksisterende produksjonskapasitet ved flere av konsernets fabrikker», heter det i årsberetningen.

For eiendomsvirksomheten forløp 2019 ifølge selskapet i henhold til forventningene, og det største investeringsprosjektet var oppføring av produksjonslokalene for Sundolitt AB i Enköping. 

Kasu hadde ved utgangen av 2019 en bokført egenkapital på 553,9 millioner kroner.

Kasu AS

(Mill. kr.)20192018
Omsetning2.375,332.594,84
Driftsresultat200,47133,68
Resultat før skatt186,61118,73
Resultat etter skatt147,7999,52