<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skal bygge verdens lengste undersjøiske tunnel

Statens vegvesen har delt ut nordre del av Boknafjordtunnelen til Skanska, som får 5 milliarder kroner for å bygge 18,5 av de 26,7 kilometerne vei i tunnel.

Publisert 12. des. 2022 kl. 13.22
Oppdatert 12. des. 2022 klokken 15.33
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 284 ord
ENIGE: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef i Skanska, Ståle Rød. Foto: Skanska

Skanska har signert kontrakt med Statens vegvesen for å bygge nordre del av Boknafjordtunnelen, som et delprosjekt i E39 Rogfast, går det frem av en pressemelding mandag.

Skanska skal bygge en toløps tunnel fra Bokn i nord og halvveis mot Kvitsøy, det vil si 18,5 kilometer vei i tunnel og 2 kilometer vei i dagen. Kontraktssummen estimeres til 5 milliarder kroner, og vil bli inkludert i ordreinngangen i Norden i fjerde kvartal 2022.

Boknafjordtunnelen mellom Rogaland-kommunene Randaberg og Bokn vil med sine 26,7 kilometer og et bunnpunkt 392 meter under havbunnen bli verdens både lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

«Anlegget vil bidra til å redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen med 40 minutter, samt legge til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen», heter det i meldingen.

Overlevering i 2029

Skanska vil gjennomføre prosjektet nesten utelukkende i egenregi, og lokale Vassbakk & Stol vil spille en sentral rolle. Selskapet vil få ansvar for bygging i dagsone, vei og grøfter i tunnel, samt stå for all transport av tunnelmasser fra mellomlager i tunnel.

Bemanningen i prosjektet vil ifølge meldingen vært jevnt høy, med rundt 150 tilknyttede ansatte i snitt – hvorav opptil halvparten med lokal tilknytning. Prosjektet gjennomføres som en utførelsesentreprise, og Skanska vant jobben etter en konkurranse med forhandlinger. 

Blant de øvrige som søkte om å bli prekvalifisert til denne andre av tre Rogfast-kontrakter på mer enn 3,5 milliarder kroner var NCC og et joint venture mellom Implenia Norge og Stangeland Maskin.

De tre utenlandske søkerne var China Communications Construction Company, det italiensk/spanske joint venturet Webuild/Acciona og det spansk/koreanske joint venturet OHA Tunnel (Obrascón/Hyundai/Aldesa).

Byggestart planlegges til første kvartal 2023, med ferdigstillelse i tredje kvartal 2029.