<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Er effektivitet blitt viktigere enn kvalitet?
Testerens rolle i programvareutvikling automatiseres. Det kan gå på bekostning av kvaliteten på produktet som leveres til kunden, skriver Gerd Stalheim Wiggen i Miles.
Økende cybertrussel krever strakstiltak
Å tro på en reduksjon i antallet angrep vil i beste fall være naivt, skriver Erling Schackt i Check Point Norge.
Ingen grunn til å være mer katolsk enn Datatilsynet
Vil bruk av amerikanske skytjenester i seg selv medføre at personopplysninger «overføres» ut av EU/EØS? «Jeg tviler på det», skriver Ove A. Vanebo i CMS Kluge Advokatfirma.
Amerikansk økonomi i krabbefart mot resesjon?
Bremseklossene har fått tak, og lite tyder på at veksten kommer raskt tilbake. Har investorene egentlig tatt det inn over seg?
Jeg lever i en Coop-reklame
Mange husker sikkert reklamefilmen til Coop fra 2001, med amerikaneren som sier «I wanna buy your company». Det er mange slike som har ringt i det siste, skriver Jan Olav Langeland i Salmon Group.
Nei, næringslivet støtter ikke regjeringens «hjelpepakke»
Fra regjeringshold blir opposisjon, bedrifter og organisasjoner møtt med at det er konsensus om strømstøtteordningen. Det er svært langt fra sannheten, skriver lederne i alle Sør-Norges næringsforeninger.
Norsk eksport må endres totalt
En bærekraftig eksportfremtid er digital og tjenestebasert, frikoblet fra CO2 og billig strøm, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.