<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 26. mars 2020 kl. 22.20
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 338 ord
ETTERLYSER GRÜNDERTILTAK: Tor W. Andreassen (bildet) og Truls Berg. Foto: Odd Mehus

Tre konkrete råd til regjeringen

Reverser arbeidsgiveravgiften, lær av leterefusjonsordningen og støtt gründere, oppfordrer NHH-professor Tor W. Andreassen og Truls Berg, leder av Norges Innovasjonsråd.

Noen vil hevde at coronapandemien slett ikke er en sort svane, snarere et grått neshorn som kom mot oss i en støvsky vi valgte å neglisjere, den diskusjonen får vi ta senere.

Formelen er klar: myndighetene må gi penger til bedrifter som nå, gjennom Covid-19-tiltakene, er forhindret fra å tjene eller låne penger. I bytte vil bedriftene opprettholde sysselsettingen og betale de ansatte lønn. Faren er selvsagt at også bedrifter som i realiteten var gått ut på dato før krisen, nå gis kunstig åndedrett.

Myndighetene har utviklet gode tiltak med bred oppslutning i Stortinget, men alt godt kan gjøres bedre. Her er tre konkrete tiltak rettet mot små og mellomstore virksomheter:

Truls Berg. Foto: Privat
  • Reverser arbeidsgiveravgiften og gi samme beløp som tilskudd i 2020. Dette fordi arbeidsplasser blir mangelvare og de som gir arbeid til andre må belønnes, ikke skattlegges. Systemene er på plass, og effekten vil være positiv fra første dag fordi arbeidsgiver får et incitament for å beholde medarbeidere og ansette nye.
  • Lær av den vellykkede leterefusjonsordningen i oljebransjen, og innfør risikoavlastning for norske SMB-bedrifter på jakt etter kompetent privat kapital. Konkret anbefaler vi at man, som blant annet i England, innfører SEIS-fradrag for langsiktige investeringer. Dette vil umiddelbart gjøre det mer attraktivt for private investorer å investere tidlig i nye bedrifter, fremfor å plassere penger i eiendom.
  • Støtt opp om crowdfunding- og crowdlending-plattformer for å få frem nye norske vekstvirksomheter. Konkret anbefaler vi at statlige Argentum pålegges å samfinansiere 50/50 med disse folkefinanseringsordningene. Dette vil gi viktige tilskudd til norske oppstartsselskaper og en ærlig markedsbekreftelse på gründeres forretningsideer.

I tillegg vil vi påpeke at offentlige anskaffelser i Norge utgjør nesten 560 milliarder kroner i 2020. I dag brukes kun en liten andel av anskaffelsene bevisst for å fremme forskning og innovasjon i næringslivet, og lokal tilhørighet vektlegges i svært liten grad. 20 prosent av det offentlige innkjøpsbudsjettet bør øremerkes til lokale SMB-bedrifter og gründere. Effekten vil utgjøre 112 milliarder kroner de neste 12 måneder.

Tor W. Andreassen

Professor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH

Truls Berg

Leder av Norges Innovasjonsråd