<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 6. apr. 2020 kl. 19.23
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 621 ord
TILLITSTEGN: Innbyggerne i Skandinavia har trykket mobilbasert straksbetaling til sitt bryst, fordi vi har tillit til bankene og ny teknologi selv i krisetider, skriver artikkelforfatteren. Foto: Dreamstime

Norden betaler med tillit

Ikke la kortsiktige sammenligninger mellom dagens nordiske betalingssystemer styre beslutningen om fremtiden, oppfordrer Lars Sjögren i P27 Nordic Payments Platform.

Sentralbanksjef Øystein Olsen skal navigere mellom Vipps, EU, Kina, Mastercard og Facebook, blant andre. Den særegne nordiske tillitsmodellen bør veie tungt når kursen stakes ut for fremtidens betalingssystem.

I krisetider blir samfunnets grunnleggende infrastruktur viktigere enn noen gang. Danmark, Norge og Sverige har heldigvis mer å tære på enn andre demokratiske land, fordi vi i Norden har mer tillit til bankene og betalingssystemet enn i de fleste andre land i verden.

Tillit er grunnlaget for alle fungerende betalingssystemer. I dag gjennomføres det 2 milliarder transaksjoner til en verdi av 70.000 milliarder kroner årlig bare i Norge. Vippsing er en av måtene vi kan se den sterke nordiske tilliten utspille seg på i praksis. I Sverige heter det Swish, og i Danmark MobilePay. Innbyggerne i de tre landene har trykket mobilbasert straksbetaling til sitt bryst, fordi vi har tillit til bankene og ny teknologi selv i krisetider.

Lars Sjögren. Foto: Iván Kverme

Ingen andre land i verden er i nærheten av like utbredt bruk av straksbetaling som her i Norden. Og bankene har klart å utvikle straksbetalingssystemene fordi de stoler på hverandre. Men teknologien for å sikre trygge og kostnadseffektive betalinger i sanntid er komplisert og krever investeringer, og ikke minst stadig hyppigere utvikling.

Denne tilliten var utgangspunktet for at de syv største bankene i Norden gikk sammen om P27, en fellesnordisk plattform for straksbetalingsteknologi. I fjor trakk DNB seg ut av det operative samarbeidet, men vi har fortsatt en svært god dialog. Bankene har gitt oss i oppdrag å utvikle en rask, sikker og allsidig teknologiplattform som reduserer bankenes og forbrukerens kostnader. Målet er å skape grunnlag for mer og tettere nordisk næringslivssamarbeid.

Vippsing er en av måtene vi kan se den sterke nordiske tilliten utspille seg på i praksis

Veldig mye skjer innen betalingssystemer, og det å stå stille er knapt et alternativ. Vi forstår godt at Norges Bank har en krevende jobb og er nødt til å ta mange hensyn for å stake ut kursen for Norges fremtidige betalingssystem. Det har så langt vært fornuftig å legge seg på en forsiktig, konservativ linje. Men teknologien og aktørene er i ferd med å tvinge frem valg. Hvilke aktører skal man satse på?

Å stå helt alene vil øke sannsynligheten betraktelig for at norsk teknologiutvikling og norske data blir prisgitt Kina, Facebook eller andre mega-aktører. I Sverige ser det ut til at man går for EUs sanntidsbetalingssystem som heter TIPS (Target Instant Payment Settlement), men det er knyttet usikkerhet til hvordan dette samarbeidet vil utvikle seg. Tilliten mellom de europeiske bankene er ikke spesielt høy, på tross av EU-samarbeidet.

For Norges del er det likevel størst usikkerhet knyttet til rollen Mastercard vil spille. P27 har knyttet til seg Mastercard som teknologileverandør, og vi har gjort dette med styrken til en stor innkjøper. Premisset for samarbeidet er at vi skal styre teknologien i forbrukernes og bankenes favør.

I fjor ble det i tillegg kjent at Mastercard kjøpte Nets, det som tidligere var Bankenes Betalingssentral. Nets er selskapet som i dag sikrer kjerneinfrastrukturen for oppgjørssystemet bankene imellom i Norge, og det har hatt en dominerende posisjon i det norske og danske markedet. Mastercards kjøp av Nets er ennå ikke godkjent av myndighetene, og det er usikkert hva som nå skjer med videre teknologiutvikling av den norske betalingsinfrastrukturen.

Min oppfordring til Norges Bank er: Ikke la kortsiktige sammenligninger mellom dagens nordiske betalingssystemer styre beslutningen om fremtiden. Med P27 vil de nordiske bankene sammen få en skala som gjør oss til herre over teknologileverandørene, ikke motsatt. Coronakrisen viser hvor viktig det er å ha god nasjonal kontroll, spesielt over betalingsinfrastrukturen i samfunnet. Norges beste sjanse til nasjonal kontroll med egne data og teknologiutvikling innen fremtidens betalingssystemer er et tillitsbasert nordisk samarbeid.

Lars Sjögren

Adm. direktør i P27 Nordic Payments Platform