<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 28. mai 2020 kl. 13.30
Oppdatert 31. mai 2020 klokken 14.16
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 557 ord
TIDLIGERE ØLBOKSER: Gjenbruk og resirkulering er nødvendig for å reversere utviklingen der produkter og bygg er designet for bruk og kast, skriver artikkelforfatteren. Her fra byggingen av Økern Portal i Oslo, der fasaden består av resirkulert aluminium. Foto: Iván Kverme

Miljø eller arbeidsplasser er en avsporing

Byggenæringen kan bli den avgjørende motoren i det grønne skiftet ved å ta det store innovasjonsspranget nå, skriver Tor Inge Hjemdal i DOGA.

Design og arkitektur Norge (DOGA), Enova og Innovasjon Norge har sammen med Æra Strategic Innovation sett på mulighetene for fremtidens byggenæring. Dette har ført til fire forslag til hvordan morgendagens forretningsmodeller for denne næringen kan se ut.

1. Leasing: Hvordan kan produktet være en tjeneste?

Heisen og lyset kan leases. Det kan også alle de andre produktene som har kortere levetid enn byggets skjelett. Produktene kan gjøres om til tjenester og bidra til at levetiden til bygget forlenges, ved at leverandøravtaler følger bygget, ikke leietager. Høyere kvalitet på materialer og bygningskomponenter velges på grunn av leverandøren sitter med ansvaret i hele produktets levetid og belønnes dermed for god kvalitet. Det blir mindre behov for utskifting og oppussing.

Tor Inge Hjemdal. Foto: DOGA

Finansieringsbehovet vil også endres da investeringen flyttes fra kapitalkostnad til driftskostnad, som frigjør investeringskapital for investeringer i andre mer kapitalkrevende deler av prosessen, for eksempel rehabilitering. Leasing kan også være en pådriver for at produktene får bedre kvalitet, da de kan gjenbrukes i andre bygninger. Ved høy kvalitet er det mulig med flere livssykluser for materialer og komponenter om de er designet modulært slik at de kan gjenbrukes flere ganger.

2. Lisensiering: Hvordan kan vi sammen skape og videreutvikle nye løsninger?

En del løsninger og komponenter i bygg er i utgangspunktet like. Det er en rekke grunner til det, blant annet offentlige krav og forskrifter. Fremfor å prosjektere de samme løsningene fra grunnen av hver gang, kan du basere din nye løsning på noe som allerede er utviklet. En trapp er et godt eksempel. Ved en lisensiering kan løsning kjøpes, tilpasses ditt prosjekt, videreutvikles og tilbys som nye løsninger ut i markedet igjen. Ved å jobbe sammen om utvikling av gode løsninger, får vi en mer åpen verdikjede. Dette frigjør også ressurser for ytterligere nytenkning, både for den enkelte og for hele bransjen.

3. Design for gjenbruk og resirkulering: Hvordan kan vi skape økosystemer som sikrer maksimal utnyttelse av ressursene?

Det er store gevinster å hente i standardisering og systematisering

Gjenbruk og resirkulering er nødvendig for å reversere utviklingen der produkter og bygg er designet for bruk og kast. Vi må i enda større grad enn i dag designe for gjenbruk og resirkulering. Dette gjelder byggene våre, men også materialer og komponenter, transport og produksjonsmetoder. Næringen gjør en del på dette området allerede, men det er store gevinster å hente i standardisering og systematisering.

4. Effektkontrakter: Hvordan kan vi samarbeide for å øke samfunnseffekten av prosjektene?

Det må bli større oppmerksomhet om hvilken samfunnseffekt et byggeprosjekt har. Positiv samfunnseffekt er noe en rekke aktører får til i fellesskap. Samarbeid og felles eierskap blant de involverte fordrer andre typer kontrakter og risikotagning, og vil flytte oppmerksomheten fra selve byggeprosjektet til effektene prosjektet har for samfunnet. Når vi bygger fengsler, for eksempel, bør vi ha fokus på å forebygge tilbakefall blant innsatte. Og når vi lager uterom, bør vi ha fokus på hvilken effekt det vil ha for kriminaliteten i området. Effektkontrakter vil bidra til at vi tenker nytt og ikke lenger business as usual.

Byggenæringen kan bli den avgjørende motoren i det grønne skiftet ved å ta det store innovasjonsspranget nå! Disse fire skissene til nye forretningsmodeller kan være en start. DOGA og de andre aktørene i virkemiddelapparatet står klare til å bistå og være med i denne viktige omstillingen til en mer bærekraftig byggenæring.

Tor Inge Hjemdal

Adm. direktør i DOGA