<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 22. juni 2020
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 472 ord
KRISESCENARIO: Uten tiltak kan prosjekter for nærmere 140 milliarder kroner forsvinne frem til 2022, skriver artikkelforfatteren. Foto: Iván Kverme

Kommunene må ha mulighet til å investere

Vi etterlyser en statlig garantiordning for å sikre at prosjekter kommer ut i markedet, skriver Kari Sandberg i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

En rapport fra Menon Economics spår en massiv nedgang i bygg- og anleggsvirksomheten til høsten. Uten tiltak kan prosjekter for nærmere 140 milliarder kroner forsvinne frem til 2022. Dette tilsvarer så mye som 100.000 årsverk.

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har vært tidlig ute med å etterlyse en strategi for kommunene, med øremerkede midler til såkalte «gryteklare prosjekter» – altså ferdig planlagte prosjekter med kort ledetid fra offentlige oppdragsgiver.

Kommunenes Sentralforbund (KS) viser at kommunesektoren har kapasitet til å sette i gang nybygg og vedlikehold for 10 milliarder kroner i løpet av kommende år

Fra Alta i nord til Arendal i sør ser vi eksempler på kommuner som aktivt sikrer og øremerker midler til oppussing av skoler, institusjoner og andre offentlige bygninger. Kommunene kjenner verdien av å investere i eget næringsliv, samtidig som de forstår konsekvensene høy arbeidsledighet kan få for næringsliv og befolkning i form av arbeidsledighet, tapte skatteinntekter og økt fraflytting.

EBAs råd til norske kommuner

  • Gjennomfør alle planlagte bygg- og anleggsprosjekter
  • Igangsett alle klargjorte prosjekter så fort som mulig
  • Bruk inngåtte rammeavtaler for å sette i gang prosjekter raskt
  • Øk bevilgningene til vedlikeholdsprosjekter. Bruk inngåtte drifts- og vedlikeholdskontrakter
  • Kom i gang med asfaltering. Det er lite trafikk på veiene og næringen har kapasitet
  • Sikre at saksbehandlingen ikke stopper prosjekter fra å komme ut i markedet
Kari Sandberg. Foto: EBA

Kommunenes Sentralforbund (KS) viser at kommunesektoren har kapasitet til å sette i gang nybygg og vedlikehold for 10 milliarder kroner i løpet av kommende år. Til tross for dette melder Entreprenørbedriftene i fra om kommuner som stanser opp allerede kontraherte prosjekter, samtidig som prosjekter som er klare for å sendes ut i markedet settes på vent. Dette skyldes rett og slett at det offentlige mangler midler. Entreprenørbedriftene – Bygg og Anlegg etterlyser derfor en statlig garantiordning, slik at kommuner og fylker kan få prosjekter ut i markedet.

Energitiltak vil kunne gjenopprette arbeidsplasser og komme klimaet til gode gjennom redusert strømforbruk og forbedret inneklima. Økte investeringer i veier, sykkelstier og jernbaner vil være fordelaktig for trafikanter, pendlere og økonomien som helhet. Sammen med investeringer i vedlikehold av vei og asfaltering, er dette gode eksempler på tiltak som vil komme bedrifter, medarbeidere resten av befolkningen til gode.

Bygg- og anleggsnæringen ber om støtte i form av igangsetting av prosjekter og arbeid, ikke overføring av midler

Nasjonale politikere uttrykker forståelse for alvoret i situasjonen, men tilstrekkelig handling uteblir. Bygg- og anleggsnæringen ber om støtte i form av igangsetting av prosjekter og arbeid, ikke overføring av midler. Nå haster det med å få på plass omfattende tiltak for Norges største distriktsnæring.

Bygg- og anleggsbransjen trenger forutsigbarhet rundt hva som kommer til å skje i løpet av de neste månedene og inn mot 2021.

Kari Sandberg

Adm. direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)