<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 13. aug. 2020
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 513 ord
I GRENSELAND: Det er mulig at fondet Handelsbanken Norge ikke teknisk sett er et skapindeksfond, men mye tyder på det, skriver artikkelforfatteren. Foto: Dreamstime

Storbank fører kundene bak lyset

Dette oser av beskyttelse av bankens egne inntekter på bekostning av kunden, skriver Nils-Odd Tønnevold i Connectum om påstanden om skapindeksfond i Handelsbanken.

Det er ikke lenge siden støvet la seg på domstolenes behandling i sakene som Røeggen og Forbrukerrådet vant over DNB. Siden de nye reglene (MiFID II) som regulerer investeringsrådgivning strengt og bestemmer at den som gir råd skal sette kundens interesser først ble innført, har situasjonen for kunder som ønsker uavhengige råd bedret seg. Det trengs imidlertid ikke bare regler, men gode holdninger.

Nils-Odd Tønnevold. Foto: Connectum

Saken om Handelsbanken Norge viser at det er et stykke å gå. Banken er i hardt vær og blir kritisert for dyr og dårlig forvaltning på forsiden og tre sider i Finansavisen 1. august. Det er mulig at fondet Handelsbanken Norge ikke teknisk sett er et skapindeksfond, men mye tyder på det. 

Dessverre heller Handelsbanken bensin på bålet ved sin mangel på transparens og åpenhet om hvordan forvaltningen av dette fondet foregår

Uansett skaper Handelsbanken tvil og skader renommeet til en hel bransje med sin tvetydighet. Bank- og finanskunder har krav på å vite hva de kan forvente seg og at det de blir lovet overensstemmer med hva de faktisk får levert. Dette oser av beskyttelse av bankens egne inntekter på bekostning av kunden.

Dessverre heller Handelsbanken bensin på bålet ved sin mangel på transparens og åpenhet om hvordan forvaltningen av dette fondet foregår og kostnadene, som sett i lys av at det trolig er et skapindeksfond, er altfor høye. Ikke bare DNB, men også Handelsbanken driver urent trav, feilinformerer og villeder kunden. Den er en av flere representanter for en bransje som ser ut til å sette seg selv først og glemmer hvem man er satt til å tjene. Philip Kotlers definisjon av markedsføring er: «Identify customers’ needs and satisfy them at a profit». I den rekkefølgen.

Bank og finans er en bransje som lever av tillit. Å gi råd om hvordan private skal investere for å sikre sin fremtid er om mulig et enda større spørsmål om tillit. Det er frustrerende å være vitne til at en hel bransje får sitt renommé ødelagt av banker og finanshus som tar lett på dette og som ikke tar inn over seg at tillit er noe man må gjøre seg fortjent til og som man hver dag må vise seg verdig.

Det bygger ikke tillit at den ene banken etter den andre blir avkledd som grisk og grådig, tar lett på fakta og forvalter sannheten som en blind ku. Det denne saken egentlig handler om er at Handelsbanken trolig har solgt og levert noe annet enn hva de forespeilet kundene. Det er åpenbart at vi trenger en debatt om finansnæringens rolle. Vi må alle gjentatte ganger stille oss foran speilet og spørre oss selv: «Hvorfor er vi til?» Det later til at Handelsbanken og deres prinsipaler og forvaltere av fondet Handelsbanken Norge har glemt det. Budskapet om «kundens beste først» må gjentas slik at det over tid vinner terreng. Det er på høy tid. Vi trenger finansiell rådgivning som er fullstendig uavhengig. Ikke bukken som passer havresekken!

Nils-Odd Tønnevold

MBA, æresdoktor i finans og partner i Connectum

(Connectum er en uavhengig investeringsrådgiver. Red.)