<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 19:50 31. aug. 2020
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 426 ord
ETTERLYSER SVAR: Jeg håper Nordtun vil komme med en tydelig konkretisering av hvor han mener at skoen trykker, skriver Olaug Bollestad som svar på lederen i Glommen Mjøsen Skogs kritikk. Foto: NTB Scanpix

Glommen Mjøsen Skog og det muliges kunst

Jeg opplever at vi er inne i et godt driv for å utvikle skog- og trenæringen, skriver landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Jeg ble glad da jeg leste Gudmund Nordtuns innlegg i Finansavisen 18. august. Glommen Mjøsen Skog er nylig blitt en av landets største skogeierorganisasjoner og en av våre tyngste eiere av treindustri. De har åpenbart forstått sitt ansvar for å være med og gå foran i den nødvendige omstillingen til en grønn økonomi. Det er ikke bare enkeltnæringer – men hele samfunnet som nå omstilles, og i likhet med Nordtun tror jeg på en arbeidsdeling der skog- og trenæringen tar et hovedansvar for å utvikle bruken av tre, mens for eksempel oljebransjen tar et større ansvar for overgangen til andre fornybare energikilder.

Bruk av tre som råstoff vil øke betydelig når produkter, materialer og energi basert på fossiler fases ut. Å produsere trevirke er ikke gjort i en håndvending. Den innsatsen vi gjør i skogen i dag, kan vi først høste av om seksti–sytti år eller mer. Da skal Norge og Europa være karbonnøytralt. Derfor er jobben som gjøres med planting av skog og foredling av skogplanter, pleie av ungskog så uhyre viktig. Det er for sent å angre om sytti år på at vi ikke plantet mer skog i dag. Samtidig som vi skal skjøtte skogen for å øke fremtidig tømmerproduksjon, skal vi fortsatt forvalte skogen slik at vi ivaretar hensynet til biologisk mangfold, friluftsliv og andre interesser.

For å klare omstillingen er det ikke nok å bare være grønne, vi må også være innovative. Som Nordtun fremhever må vi satse på forskning og utvikling og digitalisering i alle ledd i verdikjeden, og vi må utvikle treet som råvare til erstatning for olje i en rekke ulike produkter.

Selve jobben, den må næringen selv ta ansvaret for

Det som ikke er så gledelig å lese er at Nordtun ikke tror dette er mulig med dagens rammebetingelser. Selv opplever jeg at denne regjeringen har gjort mye med akkurat det, og at vi er inne i et godt driv. Et eksempel er den nylige bevilgningen til «Smartforest», et eget senter for forskningsdrevet innovasjon for skogsektoren. Innovasjon Norge, Investinor og Enova har gode ordninger for å fremme utviklingen av industriell kapasitet i sektoren. Sett bort ifra noen midlertidige utfordringer vi nå er inne i, opplever jeg en næring som er optimistisk og med god tro på fremtiden.

Som landbruks- og matminister har jeg løpende dialog med skog- og trenæringen. Jeg håper Nordtun vil komme med en tydelig konkretisering av hvor han mener at skoen trykker, slik at vi kan innrette virkemiddelapparat og rammebetingelser best mulig. Selve jobben, den må næringen selv ta ansvaret for.

Olaug Bollestad (KrF)

Landbruks- og matminister