<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 20:08 8. sep. 2020
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 320 ord
VIL ØKE INVESTERINGENE: Skal vi klare å få opp treforedlingsindustri som monner, dreier det seg om store, integrerte og kompliserte anlegg som årlig forbruker pluss/minus 4 millioner kubikkmeter tømmer, skriver artikkelforfatteren. Her fra Moelven Soknabruket. Foto: Eivind Yggeseth

Norsk politikk må ta på oljebrillene og dra til skogs

Det investeres i Norge også, men vi må sløyfe en null eller to på beløpene sammenlignet med Sverige og Finland, skriver Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Statsråd Olaug Bollestad (KrF) har rett; det er optimisme i skogbruket. Fokus på skogskjøtsel, bærekraftig forvaltning og langsiktig oppbygging av en ressurs gir et svært godt grunnlag for det grønne skiftet. Og Landbruksdepartementet er med på notene, ressursene skal utnyttes innenfor bærekraftig, langsiktig forvaltning.

Gudmund Nordtun. Foto: Glommen Mjøsen Skog

Vi verdsetter alle positive tiltak og signaler om økt norsk konkurransekraft, men mitt poeng er at andre departementer, Finans og Næring, også må med. Vi skal reetablere industri og videreforedling i Norge! Et fugleperspektiv på norsk skognæring gir et todelt bilde. På den ene siden et svært oppegående tremekanisk kompetansemiljø med Moelven Industrier, der Glommen Mjøsen er majoritetseier, og Bergene Holm i front.

Utfordringen er langt større innenfor treforedlingsindustrien. Kapasitet og kompetansemiljø er gjennom 2000-tallet nedbygd så mye at Norge har gått fra nettoimport av cirka 3 millioner kubikkmeter tømmer til å eksportere det samme. Samtidig har optimisme, fokus og FOU rundt treets potensial forsterket seg i våre naboland Sverige og Finland, hvor man har økt investeringene og kapasiteten kraftig de siste årene. Innlandet regnes nå som et sentralt forsyningsområde for industrien i Sverige.

Det planlegges og investeres i Norge også, men vi må sløyfe en null eller to på beløpene. Skal vi klare å få opp treforedlingsindustri som monner, dreier det seg om store, integrerte og kompliserte anlegg som årlig forbruker pluss/minus 4 millioner kubikkmeter tømmer. Investeringen måles i milliarder – for ikke å si titalls milliarder. Til sammenligning omsetter Glommen Mjøsen drøye 3 millioner kubikkmeter pr. år. Vi blir små i denne sammenhengen.

Vi vil at Norge igjen blir en konkurransefaktor å regne med internasjonalt. Da må virkemidlene bli langt mer omfattende og kraftfulle. Låneordning, garantiordninger, lærdom fra oljesatsingen med friinntekt og overavskrivinger må diskuteres om man skal få fart på reetablering av norsk videreforedlingsindustri.

Kort sagt: Norsk politikk må ta på oljebrillene og dra til skogs!

Gudmund Nordtun

Adm. direktør i Glommen Mjøsen Skog