<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 17. sep. 2020 kl. 20.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 399 ord
SIKKERHETSVENTIL KAN FORSVINNE: Sier Skatteetaten nei, er det i dagens system betryggende å vite at saken kan bringes inn for domstolene, skriver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Departementet vil spenne ben under skatteyternes rettssikkerhet

Finansdepartementet sendte før sommeren et forslag på høring som vil svekke skatteyternes rettssikkerhet kraftig, hevder Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Det er Skatteetaten som skal kontrollere og påse at vi alle betaler riktig skatt. Skulle vi som skatteytere være uenig med Skatteetaten, har vi heldigvis rettssikkerhetsgarantier som sikrer at vi kan klage til et overordnet forvaltningsorgan. I tillegg kan saken eventuelt bringes inn for de ordinære domstoler. Særlig domstolsbehandling oppleves som betryggende for skatteyterne. Det er blant annet fordi vi har stor tillit til at saken da blir vurdert på nytt av dommere som starter med blanke ark og som ikke har noen tilknytning til Skatteetaten.

I dag er det opp til skattemyndighetene å bestemme om en slik sak skal tas opp til ny behandling

Nå foreslår altså Finansdepartementet å spenne ben under deler av denne ordningen. Forslaget innebærer at det bare skal være søksmålsadgang over vedtak fra skattemyndighetene som det er klageadgang på.

Det er få skattesaker som bringes inn for domstolene. Men det hender for eksempel at skatteytere ikke klarer å overholde fristreglene for å klage, og dermed ikke får prøvd sin skattesak på nytt. I dag er det opp til skattemyndighetene å bestemme om en slik sak skal tas opp til ny behandling. Sier Skatteetaten nei, er det i dagens system betryggende å vite at saken kan bringes inn for domstolene. Domstolene kan da vurdere om Skatteetaten har gjort en god nok vurdering når de har vurdert for og mot ny behandling. På denne måten kan domstolene overprøve Skatteetatens beslutning, på samme måte som domstolen overprøver andre forvaltningsvedtak.

Uten en god og uavhengig domstol som kan kontrollere om vilkårene for å avvise en klagesak er blitt fulgt, vil rettssikkerheten svekkes

Når departementet nå foreslår å fjerne denne viktige rettssikkerhetsventilen, kan en nesten undres over om det er tilstrekkelig avstand mellom Skatteetaten og Finansdepartementet. Så sent som i juli i år så vi eksempel på en sak der lagmannsretten måtte gripe inn og korrigere Skatteetaten i en sak der Skatteetaten hadde avvist klagen.

I mange sammenhenger er skattesaker ofte en kamp mellom David og Goliat. La det være med at Goliat er større og sterkere, men vær så snill, ikke ta fra oss retten til å bringe inn en god dommer. Uten en god og uavhengig domstol som kan kontrollere om vilkårene for å avvise en klagesak er blitt fulgt, vil rettssikkerheten svekkes.

Som flere av våre advokatkolleger har gitt uttrykk for: Dette forslaget bør sables ned!

Per-Ole Hegdahl

Advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen