<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 29. sep. 2020 kl. 19.27
Oppdatert 30. sep. 2020 klokken 08.58
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 393 ord
DU SLIPPER IKKE UNNA: Dokumentavgift må uansett påregnes om en selveierbolig gis som forskudd på arv, påpeker BDO Advokater. Foto: Iván Kverme

Dokumentavgift – behov for enda en oppklaring?

Christian F. Thronsen tar feil når han hevder dokumentavgiften kan forsvinne ved forskudd på arv, skriver Hanne Fritzsønn og Trine Agathe Lorentzen i BDO Advokater.

I Finansavisen 26. september går Christian F. Thronsen i rette med artikkelen om gaveoverføringer i 20. september, der det sto at du må betale dokumentavgift ved gaveoverføring av fast eiendom. Thronsen påpeker at man ikke må tinglyse overdragelse av fast eiendom, og at det først er når overføringen tinglyses det påløper dokumentavgift. Så langt er vi enige; lar du være å tinglyse, påløper ingen dokumentavgift.

Hanne Fritzsønn. Foto: BDO Advokater
Trine Agathe Lorentzen. Foto: BDO Advokater

Et annet spørsmål er hvor klokt det er å utsette tinglysingen. Vi er enige med Thronsen når det gjelder rettsvern, men når Thronsen skriver at det etter dagens regler ikke påløper dokumentavgift når tinglysingen skjer etter at foreldrene dine er gått bort, tar han dessverre feil.

Fritaket for dokumentavgift i forbindelse med skifte ved dødsfall gjelder ikke overføring av hjemmel til fast eiendom, men for overføring av fast eiendom som sådan. For interesserte er hjemmelen Stortingets årlige vedtak om dokumentavgift § 2. Her listes det opp en rekke tilfeller der «overføring av hjemmel til fast eiendom …» er fritatt fra dokumentavgift. Når det gjelder den aktuelle situasjonen, sies imidlertid følgende om hva som er fritatt: ideell arveandel etter loven i den enkelte eiendom ved overtagelse av fast eiendom på skifte eller fra uskiftet bo. Der bare hjemmelen overføres, gjelder det altså ikke noe fritak. For ordens skyld står det også presisert at «forskudd på arv regnes ikke som arveandel (…)».

Vi anbefaler at man tinglyser også gaveoverføringer av fast eiendom når disse gjennomføres

Der en hjemmelsoverføring ikke er omfattet av et fritak, er vi tilbake i hovedregelen, og det skal svares dokumentavgift med 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi på tidspunktet for tinglysingen. For ordens skyld kan vi nevne at Kartverket har bekreftet at det også i disse sakene skal beregnes dokumentavgift basert på markedsverdien på tinglysingstidspunktet.

Det er ikke utenkelig at arvinger glemmer at de fikk eiendommen i gave når hjemmelsoverføringen ved skiftet skal tinglyses, men dette er naturligvis noe helt annet enn at det etter dagens regler ikke påløper dokumentavgift i disse tilfellene.

Vi anbefaler at man tinglyser også gaveoverføringer av fast eiendom når disse gjennomføres. I disse tiders sterke prisvekst for hytter ved både sjø og fjell, er dette kanskje særlig aktuelt. I tillegg kan det jo også være greit å slippe å betale dokumentavgift på verdistigning man selv måtte tilføre hytta.

Hanne Fritzsønn

Trine Agathe Lorentzen

Partnere og advokater i BDO Advokater