<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 14. des. 2020 kl. 20.54
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 561 ord
VIKTIG LEDD: Konsulenter jobber ofte med oppgaver som er så spesialiserte at organisasjonene som leier inn kompetansen ikke tjener på å ha egne ansatte til å løse disse oppgavene, skriver Ivar Horneland Kristensen. Foto: Iván Kverme

Uten konsulentene stopper Norge

Det er på tide at vi anerkjenner det viktige bidraget konsulentene har i digitaliseringen av det offentlige Norge, skriver Ivar Horneland Kristensen i Virke.

I offentligheten har det de seneste årene vært litt for enkelt for både politikere og media å tegne et unyansert bilde av konsulentenes bidrag. Blant enkelte politikere går det nærmest sport i å snakke ned det som er en stor og viktig yrkesgruppe. Bare blant dem som definerer seg som IT-konsulenter finner vi over 50.000 mennesker i Norge.

Samtidig står norsk offentlig sektor midt i en gigantisk digitaliseringsprosess som vil pågå i mange år. Alle er enige om at skattepengene våre skal brukes mest mulig effektivt, og vi ønsker en kritisk og opplyst debatt om konsulentbransjen og digitaliseringen velkommen. Men det innebærer at vi diskuterer både de positive og negative sidene ved bruk av konsulenter.

Det kan være greit å minne seg selv om at konsulenter ofte jobber med oppgaver som er så spesialiserte at organisasjonene som leier inn kompetansen deres ikke tjener på å ha egne ansatte til å løse disse oppgavene.

Riksrevisjonen kom for en tid tilbake med en rapport som beskriver bruken av konsulenter i staten. I aller første avsnitt begrunner Riksrevisjonen godt hvorfor offentlig sektor noen ganger bør bruke konsulenter:

  • Konsulenter kan dekke et behov for spisskompetanse som det er vanskelig eller uforholdsmessig kostbart å bygge opp internt.
  • De kan bidra til opplæring og kompetanseutvikling.
  • Konsulenter kan også brukes til å dekke kapasitetsbehov som det ikke er hensiktsmessig å ha fast ansatte til å dekke.

Konsulentmiljøene er også en svært viktig «utdanningsinstitusjon» for hele Norge. Mange har sin første jobb etter universitet og høyskole i nettopp et konsulentselskap. Her får de en unik opplæring og start på yrkeslivet, før de går videre til viktige roller i både privat og offentlig virksomhet.

Ta for eksempel Autosys-systemet, innført med bistand fra Accenture

Offentlige myndigheter har et enormt press på seg til å levere gode tjenester til befolkningen i hele landet. Det får vi ikke til uten store løft på digitalisering, noe som krever en spisskompetanse som offentlig sektor i mange tilfeller ikke har. 

Uten å bruke private firmaer, ville ikke NAV, Skatteetaten eller mange andre deler av offentlig sektor hatt gode digitale tjenester som gjør det enklere å være innbygger, skattebetaler eller selvstendig næringsdrivende.

Ta for eksempel Autosys-systemet, innført med bistand fra Accenture, som har forenklet kjøretøyregistrering på en sånn måte at når du nå skal selge en bil privat får du godkjenning på sekunder, i stedet for uker. Skatteetaten, som har hatt en aktiv politikk med bruk av konsulenter for avlastning på utviklingsprosjekter, får internasjonal anerkjennelse for sin digitalisering av skattemeldingen.

Både privat og offentlig sektor sliter med å tiltrekke seg den rette spisskompetansen i korte oppdrag. Spesialister ønsker ikke å bli låst inne i en jobb der de ikke får utviklet kompetansen sin. For å få det beste må vi være fleksible. Hvis ikke vil offentlig sektor både bli større, og dårligere til å levere de tjenestene befolkningen forventer.

Uten innspill fra eksterne, kommer vi ikke videre i omstillingen. Det er helt naturlig når Veidekke og Skanska leverer enorme oppdrag mot offentlig sektor. I byggsektoren er dette en helt akseptert modell. Offentlig sektor bestiller, private leverer. Og selv om en IT-konsulent bygger mer abstrakte broer enn en byggingeniør, bør parallellen være like relevant.

Virke mener de beste løsningene finnes i en kombinasjon mellom faste ansatte og innleid kompetanse. Innovasjon skjer i brytningene mellom ideer. Nye og bedre løsninger oppstår gjennom samarbeid.

Ivar Horneland Kristensen

Adm. direktør i Virke