<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 24. jan. 2021 kl. 18.18
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 481 ord
NORGE MED: Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og Norge er en del av Digital North 2.0. Foto: Anders Horntvedt

Baserer nordisk digital satsing på globale supertrender

Erklæringen av Digital North 2.0 fører forhåpentligvis ord til handling, skriver SAP Norge-sjef Stefano Holguin.

De nordiske og baltiske ministrenes erklæring av Digital North 2.0 er ekstremt relevant med tanke på de store globale bestemmelsene om grønn omstilling, regulering av verdensøkonomien og samspiller mellom individ, teknologi og demokrati. Forhåpentligvis fører ord til handling.

Ser man på de største og mest avgjørende problemstillingene som preger vår tid, kommer man ikke unna omstillingen til en grønnere og mer bærekraftig økonomi, samspillet mellom data og demokrati, samt forflytningen i verdenshandelen, da spesielt maktbalansen mellom USA, Kina og Europa.

Erklæringen fra oktober 2020 er godtatt av de skandinaviske landene, og setter den politiske retningen for landenes digitaliseringsarbeid frem til 2024

Erklæringen fra oktober 2020 er godtatt av de skandinaviske landene, og setter den politiske retningen for landenes digitaliseringsarbeid frem til 2024. Erklæringen tre hovedmål er:

  • Øke mobiliteten og integrasjonen av den nordisk-baltiske regionen ved å tilby et felles område med digitale løsninger på tvers av grensene
  • Fremme grønn økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i den nordisk-baltiske regionen gjennom datadrevet innovasjon og en rettferdig dataøkonomi, hvor data deles og gjenbrukes på en effektiv måte
  • Fremme nordisk-baltisk ledelse for en bærekraftig og inkluderende digital omstilling både i EU/EØS og internasjonalt*

Det er flere grunner til at dette er rett strategi. Den viktigste grunnen er at alle disse landene ser potensialet i å kunne prege Europas tilgang til å bruke data og digital teknologi. Landene våre har stor grad av nærhet, likhet og tillit, kombinert med en velferdsorientert samfunnsmodell med høy grad av velstand, som kan angi retningen for hvordan digitaliseringen blir bærekraftig i det lange løp. Det handler om å styrke demokratiet og spre dataøkonomien samtidig som man har en menneskecentrisk og etisk forsvarlig tilgang til dataen.

Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et vilkår og en nødvendighet drevet av en svært hurtig teknologisk utvikling som gjør både virksomheter og økonomi stadig mer data-drevet

Det er både logisk og nødvendig å koble digitaliseringsmotoren til den grønne omstillingen. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et vilkår og en nødvendighet drevet av en svært hurtig teknologisk utvikling som gjør både virksomheter og økonomi stadig mer data-drevet.

Stefano Holguin. Foto: SAP

Grønn omstilling derimot er et meget tydelig og nødvendig mål som virkelig haster. Til gjengjeld er grønn omstilling helt utenkelig uten vid bruk av digitale teknologier. En regulering og et skattepålegg for CO2-utslipp vil blant annet kreve åpenhet i verdikjeden, og styringsverktøy som avslører klimaavtrykket til virksomheter. Vi har behov for å måle, analysere og styre klimaavtrykkene våre på lik linje med finansiell verdiskaping, så spørsmål om klima inngår både naturlig og faktabasert i beslutninger som har med produksjon, distribusjon og innkjøp å gjøre.

Det er naturligvis langt fra en ministererklæring til realisering. Nordisk ministerråd må nå lage en kjøreplan, og sette seg konkrete mål og en visjon frem til 2030. Jeg håper prosjektet får vind i seilene!

Stefano Holguin

Adm. direktør i SAP Norge