<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 29. jan. 2021 kl. 19.45
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 540 ord
LANGER UT MOT SENTERPARTIET: En utmelding av EØS vil medføre mer byråkrati, høyere kostnader og flere statlige subsidier, hevder Ove Trellevik (H). Her lastes fisk ombord for eksport på Oslo lufthavn. Foto: Iván Kverme

Senterpartiets Norxit-drøm ville vært en katastrofe for norsk fisk

Senterpartiet bedriver en farlig politikk ved å gå til valg på å si opp EØS-avtalen, mener Høyres Ove Trellevik.

Storbritannia har alltid vært et viktig land og en god alliert partner for Norge. Handel, reiseliv og utdanning. Vi kan med hånden på hjertet ønske britene lykke til med Brexit. Det betyr ikke at en Brexit-avtale vil være bedre for Norge enn EØS-avtalen.

Senterpartiets motstand mot EU blir mer og mer synlig. De vil si opp EØS-avtalen. Eller rettere sagt, nå vil de først forhandle med EU om en ny handelsavtale, før de sier opp EØS-avtalen.

Ove Trellevik (H). Foto: Stortinget

For det første er det utopisk å tro at EU vil bruke en eneste kalori på å forhandle noen ny avtale med Norge så lenge vi har EØS-avtalen. Storbritannia og EU har brukt årevis på forhandlinger og gjennomgått regjeringskriser med polarisering og splittelse mellom folk for å komme frem til en midlertidig løsning, der de ennå selv ikke kjenner alle konsekvenser.

Byråkratiet hos britene vokser. 270 millioner nye tolldeklarasjoner og opprinnelsesdokumenter må fylles ut. Handelsorganisasjoner venter fall i britisk BNP. At Senterpartiet ønsker seg en tilsvarende handelsavtale er urovekkende.

Britenes avtale innebærer tollfrihet for handelsvarer, også for landbruksvarer. Laksen vår til EU vil kunne stå i timevis ved Svinesund i tollkø fordi veterinæravtalen med EU bortfaller. Se bare til britisk fiskeeksport nå. Skremselspropaganda, sier trolig Sp. Uansett. Spørsmålet vi må stille oss er: Hva tjener Norge best?

Samlet sett vil transportkostnadene kunne bli over 500 millioner kroner høyere enn i dag

Da må vi se til hvilke handelsavtaler EU har med andre land, for å se hva som er realistisk. Den viktigste forskjellen for havbruksnæringen er at vi gjennom EØS-avtalen har sluttet oss til EUs veterinærsystem, samt at EØS-avtalen gir tilgang til viktig arbeidskraft. Denne typen regulering gjør oss til fullverdig medlem i det indre marked. Det gir oss mulighet for å delta i beslutningsprosessene på ekspertnivå, men ikke beslutningsnivå. Ingen av handelsavtalene andre land har inkluderer tilslutning til veterinærsystemet og tilgang på arbeidskraft. Det betyr i praksis at fisken må veterinærsjekkes ved grensepasseringene, noe britiske fiskeeksportører nå opplever og river seg i håret over.

Kontroll og sjekk på grensene koster penger . Samlet sett vil transportkostnadene kunne bli over 500 millioner kroner høyere enn i dag. En oppsigelse av EØS-avtalen vil også innebære at norske transportører mister markedsadgang basert på fellesskapslisensene i EØS-avtalen. Den gjensidige godkjenningen av kompetansekrav og sjåførbevis i buss- og lastebilnæringen ville også opphøre. Alt i alt konkluderer forskere med at det er økonomisk mer å tjene på å beholde EØS enn å inngå en handelsavtale.

Alternativet til EØS-avtalen ser altså ut til å være kjent og kjærkommen politikk for Senterpartiet

Men ikke alle mener dette. «EU har rett og slett ingen interesse av å forsinke eller fordyre den fisken deres innbyggere og deres fiskeindustri er avhengig av», skriver Nei til EUs Arne Byrkjeflot i en analyse, datert 16. november 2020.

Siden den gang har britenes Brexit-avtale kommet på bordet. Fisken, som blir importert fra et utenforland, vil bli forsinket og fordyret. Jimmy Buchan, direktør for Scottish Seafood Association, klager til FishFocus 31. desember over kommende tollbyråkrati og papirmølle – og ber om statlige subsidier.

Alternativet til EØS-avtalen ser altså ut til å være kjent og kjærkommen politikk for Senterpartiet. Mer byråkrati, høyere kostnader og flere statlige subsidier.

Ove Trellevik (H)

Stortingsrepresentant og styremedlem i Høyres Bedriftskanal