<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 9. apr. 2021 kl. 18.27
Oppdatert 9. apr. 2021 klokken 18.29
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 625 ord
MÅLSTYRING: «He who chases two rabbits catches none,» sier engelskmennene, og de har rett. Nettopp derfor er det viktig å definere hva du og dine kolleger vil ha ut av innovasjonsinnsatsen, skriver Truls Berg (bildet) og Jacob Mehus. Foto: Iván Kverme

Innovasjonsløftet vi alle trenger

Virksomheter med ledere som setter seg inn i ISO 56002 kan innovere mer effektivt og oppnå langt bedre resultater, skriver Truls Berg og Jacob Mehus.

There has been more innovation in the last six months than in the last six years.

(Robert Wolcott, professor ved Kellogg School of Management)

Norske ledere snakker for tiden om den økende betydningen av økt innovasjonskraft samtidig som enkelte konsulenter mener området minner mer om et innovasjonsteater.

Jacob Mehus. Foto: Standard Norge

Vi vet ikke hvilket teater konsulentene har besøkt, men vi mener det er viktig at norske ledere får øynene opp for den ferske internasjonale standarden for innovasjonsledelse som går under betegnelsen ISO 56002 og som nå også er utgitt som Norsk Standard (NS) og europeisk standard (EN).

Bak står den globale standardiseringsorganisasjonen ISO, med rundt 165 deltagende land, deriblant Standard Norge. Norske eksperter har vært toneangivende i utviklingen av standarden.

Det er tre årsaker til at vi mener dette er viktige nyheter:

 • Standarden påpeker viktigheten av å få på plass et innovasjonsledelsessystem, i praksis et rammeverk for alle som ønsker å styrke sin innovasjonsevne. Her finner man en sjekkliste og samtidig en anbefaling av «Best Practices» som gjør det lettere å bygge økt innovasjonskraft.
 • Standarden etablerer en felles terminologi og baner vei for økt forståelse for et troverdig referanserammeverk og gode innovasjonsledelsesprinsipper. Dette vil hjelpe ledere til å forstå hva innovasjon er og hva som trengs for å lykkes med innovasjonsaktivitetene.
 • Standarden sikrer en systematisk tilnærming til innovasjonsutfordringene som gjør det hele mer målbart og øker sannsynligheten for suksess. Et slikt innovasjonsledelsessystem inkluderer både relevante mål, en strategi som er klart kommunisert, relevante innovasjonsmål og en god oversikt over tilgjengelige ressurser man kan trekke på for å oppnå tiltenkte resultater.

Virksomheter med ledere som setter seg inn i ISO 56002 kan innovere mer effektivt og oppnå langt bedre resultater. Fordelene ved å implementere et slikt innovasjonsledelsessystem er mange:

 • Økt vekst og konkurranseevne.
 • Reduserte kostnader og økt ressurseffektivitet.
 • Forbedret bærekraft og raskere fornyelse av dagens produktportefølje.
 • Forbedret omdømme og verdsettelse.
 • Økt evne til å tiltrekke seg talenter, kunder, partnere og ny kapital.
 • Forenklet etterlevelse av viktige forskrifter og andre krav.
 • Et godt innovasjonsledelsessystem hjelper til med å øke innovasjonskraften – og vil bidra til et realt innovasjonsløft.

Vi skal likevel ikke stikke under en stol at uten et helhjertet engasjement fra ledelsen, dyktige inspirerte medarbeidere som definerer seg som endringsagenter og sist, men ikke minst en kultur som støtter innovasjonsaktiviteter, vil selv ikke verdens beste system kunne lykkes.

Syklusen følger den amerikanske kvalitetsstyringsguruen W. Edward Demings berømte sirkel «Plan, Do, Check, Act», og kan kort beskrives som følger:

 • Planlegg: Etabler mål og strategi og handlingene som er nødvendige for å møte muligheter og risikoer.
 • Utfør: Gjennomfør handlingene som er planlagt.
 • Kontrollér: Overvåk og mål konkrete resultater mot budsjetter og forventede mål.
 • Korrigér: Iverksett tiltak for kontinuerlig å forbedre ytelsen.

Nå er det ikke uvanlig at systemer både utvikles, vedlikeholdes og forbedres, men en utfordring for alle som jobber med innovasjon er behovet for å avgrense banen. Å gå etter for mange ting samtidig ender sjelden med suksess, men heller i forvirring og skuffelse. 

«He who chases two rabbits catches none,» sier engelskmennene, og de har rett. Nettopp derfor er det viktig å definere hva du og dine kolleger vil ha ut av innovasjonsinnsatsen slik at dere kan foreta noen strategiske valg som vil øke oddsen for suksess.

I realiteten koker en god strategi ned til svaret på følgende fem spørsmål:

1. Hva er deres vinnende ambisjon? Hva betyr det å vinne i din virksomhet?

2. Hvor skal dere spille? Hvor konkurrerer dere? (kunder, kanaler, produkter og geografier)

3. Hvordan vinner dere? Konkurrerer dere på lave kostnader, differensiering eller noe annet?

4. Hvilke evner må dere ha? Hva trenger dere for å være virkelig gode?

5. Hvilke ledelsessystemer trenger dere? Hvordan måler dere fremdrift?

Truls Berg

Leder av Open Innovation Lab of Norway og komitéleder for Standard Norges standardiseringskomité for Innovasjonsledelse

Jacob Mehus

Adm. direktør i Standard Norge

(Innlegget er noe forkortet. Red.)