<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 12. apr. 2021 kl. 15.54
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 570 ord
SKRIV KONTRAKT: For pengelån er foreldelsesfristen 10 år fra den dagen lånet skulle vært tilbakebetalt. Foto: Dreamstime

Private lån – risikerer du å gi bort pengene?

Om du ikke tar grep, risikerer du at retten til å kreve tilbake pengene bortfaller, advarer Johannes Ørn Thorsteinsson i Jussformidlingen.

Se for deg at et nært familiemedlem ber deg om å låne penger. Du vet at økonomien har vært dårlig over lengre tid, og at regningene har hopet seg opp. Du har har lyst til å hjelpe. Du overfører derfor 10.000 kroner, med forbehold om at det er et lån som skal tilbakebetales. Tiden går, og pengene blir ikke tilbakebetalt, selv om du etterspør dem. All dialog skjer muntlig. Dere har ikke underskrevet noen avtale. Risikerer du at disse pengene blir en gave?

Johannes Ørn Thorsteinsson. Foto: Jussformidlingen

Private låneavtaler er ofte muntlige og i stor grad basert på tillit. Avtalemotparten er gjerne en samboer, en bror eller en annen person du står i nær relasjon til. Ofte vil det ikke være noen skriftlig avtale forut for pengeoverføringen, selv om partene på tidspunktet for overføringen hadde en felles forståelse om at pengene skal tilbakebetales.

Nære bånd mellom avtalepartene kan medføre vanskeligheter når avtalen er gjort muntlig. Selv om avtalen er inngått med stor grad av tillit, er det å skulle purre, etterspørre om når tilbakebetaling vil skje eller gå til inndrivelse av kravet noe som kan sette långiver i en vanskelig situasjon. En skriftlig avtaleinngåelse i forkant kan hjelpe både på relasjon til låntager og sikre dine krav som långiver.

I mange tilfeller kan det gå lang tid før en låneavtale hentes opp fra glemselen. Kanskje har personen du lånte penger til hatt en vanskelig periode i livet, hatt langvarig svak økonomi slik at lånet ikke kunne tilbakebetales, eller kontakten mellom dere vært fraværende i en periode. Dersom du som långiver ikke tar noen grep, kan dette medføre at din rett til å kreve pengene tilbake faller bort i sin helhet.

Rettsvirkningen er da at du plutselig har gitt pengene i «gave», selv om dette aldri var intensjonen

For pengelån er foreldelsesfristen 10 år fra den dagen lånet skulle vært tilbakebetalt. Dersom datoen for tilbakebetaling ikke er fastsatt, er fristen 10 år fra da långiver kunne kreve oppfyllelse. Dette vil i praksis si 10 år fra den dagen avtalen ble inngått. Dersom ikke foreldelsesfristen avbrytes, vil långiver miste retten til å kreve pengene tilbake. Rettsvirkningen er da at du plutselig har gitt pengene i «gave», selv om dette aldri var intensjonen.

Dersom skyldneren innrømmer at han eller hun skylder pengene, eller du som långiver krever oppfyllelse av låneavtalen ved rettslige skritt, vil foreldelsesfristen avbrytes (se foreldelsesloven §§ 14 og 15). Dette betyr i praksis at du må klage saken inn for rettslig avgjørelse dersom en person du har lånt penger til ikke innrømmer at låneavtalen er inngått.

Rettslige skritt kan være utfordrende dersom personen du klager inn er en bror, en nevø eller en samboer. Dersom det ikke foreligger noen skriftlig avtale, må det også sannsynliggjøres at en låneavtale faktisk er inngått. Har man en skriftlig avtale som grunnlag for lånet, vil man kunne kreve oppfyllelse av denne uten å måtte bevise avtalens eksistens i utgangspunktet. At låneavtalen har skriftlig form, medfører dermed en sterkere sikkerhet for långiver med tanke på å sikre muligheten for rettslige skritt.

Økonomiske forhold kan være vanskelig å snakke om. Det er likevel gode grunner for å sørge for skikkelige avtaler i forkant av pengelån, særlig i de tilfellene hvor avtalen er inngått mellom personer med nær forbindelse til hverandre. Det er mye enklere å skulle kreve utlånte penger tilbake hvis de faktiske forhold er nedskrevet.

Johannes Ørn Thorsteinsson

Saksbehandler i Jussformidlingen

(Jussformidlingen er et studentdrevet rettshjelpstiltak som gir gratis juridisk rådgivning til privatpersoner. Red.)