<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 26. apr. 2021 kl. 17.41
Oppdatert 26. apr. 2021 klokken 19.07
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 374 ord
– DÅRLIG NYTT: Nylig ble det kjent at Norge på nytt har utsatt utvidelsen av SMB-rabatten på ubestemt tid, skriver Ivar Horneland Kristensen. Foto: Iván Kverme

SMB-rabatt nå! Hva venter regjeringen på?

Vårt krav er at virksomheter i Norge gis samme muligheter i lånemarkedet som næringslivet i resten av Europa, skriver Ivar Horneland Kristensen i Virke.

I denne situasjonen er det kritisk at regjeringen fortsatt ikke har innført kapitalkravslettelsene for norske bankers lån til små og mellomstore bedrifter. Vårt krav er at bedrifter i Norge gis samme muligheter i lånemarkedet som næringslivet i resten av Europa.

Den såkalte «SMB-rabatten» er viktig for norsk næringsliv, ettersom den gjør det lettere for bankene å låne ut penger til alle selskaper med en årlig omsetning inntil 50 millioner euro. En slik SMB-rabatt ble innført i 2019 i Norge, flere år etter våre naboland Sverige og Danmark. 

Sommeren 2020 sørget EU for å forsterke bankenes incentiv for utlån til små og mellomstore bedrifter ytterligere. Normalt sett ville endringene EU gjennomførte også blitt implementert gjennom EØS-avtalen. Foreløpig har ikke dette skjedd. Finansminister Jan Tore Sanner (H) uttalte i Finansavisen 9. april at regjeringen vil innføre EUs bankpakke, men kan ikke si om og når SMB-rabatten innføres. Det er nå mange små og mellomstore bedrifter trenger bedre utlånsbetingelser.

Mangelfull utvidelse av SMB-rabatten gjør det vanskeligere for norske virksomheter å få tilgang til finansiering, sammenlignet med hva tilfelle er for næringslivet i resten av EU. Dette kan i verste fall gi opphav til ulik konkurransekraft for ellers like virksomheter som følge av ulik tilgang til midler for å realisere nye forretningsideer og prosjekter.

Den utvidede SMB-rabatten gjelder allerede for utenlandske banker som opererer i Norge

I tillegg har coronapandemien medført et stort likviditetsbehov for mange virksomheter. I en tid der næringslivets behov for kapital er større enn tidligere, er det underlig at myndighetene ikke sørger for en rask innføring av en ordning som sørger for at flere banker kan stille mer opp for private jobbskapere.

Den utvidede SMB-rabatten gjelder allerede for utenlandske banker som opererer i Norge. Men altså ikke for den lokale sparebanken, som mange små bedrifter lokalt er avhengig av. Banknæringen bør i størst grad reguleres likt uavhengig av om hovedkontoret ligger i Norge eller et EU-land. Lik regulering av banknæringen kommer også næringslivet til gode.

Det siste året har vært en krevende tid for store deler av norsk næringsliv. Mange bedrifter har fått den økonomiske hverdagen snudd på hodet som følge av myndighetenes smitteverntiltak og har nå behov for mer kapitaltilgang. Å utvide SMB-rabatten vil hjelpe. Hva venter regjeringen på?

Ivar Horneland Kristensen

Adm. direktør i Virke