<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 18. mai 2021 kl. 18.36
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 375 ord
MOMSKAMP I SKOGEN: Den private lønnsomheten i å utvikle og foredle jakt blir redusert med 25 prosent sammenlignet med hva Statskog ser av muligheter, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: NTB

Private må betale moms – staten slipper

Den åpenbare løsningen er å frita privat omsetning av jaktprodukter for merverdiavgift, skriver Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.

Private er pålagt å betale moms på jaktinntekter. Det er ikke staten. Statskog er en stor og dominerende aktør, og tilbyr jakt i samme marked som private skogeiere. Det er en åpenbar forskjellsbehandling som delvis motarbeider målsetningen staten også har om at flere private skal gjøre næring ut av utmarksressursene.

Gunnar A. Gundersen. Foto: Tomas Moss

Norske politikere bør derfor snarest ta på alvor den pressemeldingen som regjeringen sendte ut 4. mai. ESA, som overvåker EØS-avtalen, mener at Norge bryter EØS-reglene om ulovlig statsstøtte ved at offentlige organer får skattefritak (og har konkursimmunitet) når de konkurrerer i samme marked som private aktører. Et mer åpenbart eksempel enn Statskogs konkurranse med private når det gjelder jakt, skal man lete lenge etter! Den åpenbare løsningen er å frita privat omsetning av jaktprodukter for mva.

Jakt og utmark er en distriktsnæring. Når distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) etterlyser innspill på politikk som kan bedre distriktenes muligheter, må dette være et åpenbart godt og enkelt tiltak. Ikke vil det koste mye i form av tapt «proveny» heller. Tilgangen på jakt i Norge er stor, og svært mange private gjør lite for å utvikle et inntektspotensial i dag. Det er jo det Landbruksdepartementet ønsker å endre med sitt prosjekt.

Landbruksdepartementet har nemlig et eget prosjekt der man ønsker å stimulere til økt næring ut av utmark og jakt. Ved å gi private samme status som Statskog og frita omsetning av jakt for mva., vil man kunne slå to fluer i en smekk. Departementet kan få mer fart på sitt prosjekt, og regjeringen rydder en problematikk av veien med hensyn til EØS-avtalen og ulovlig statsstøtte.

På mange måter setter Statskog derfor en standard og et prisnivå som andre aktører må tilpasse seg

Statskog er både en stor, profesjonell og svært aktiv og dyktig aktør i jaktmarkedet, og forvalter cirka 20 prosent av Fastlands-Norges areal. På mange måter setter Statskog derfor en standard og et prisnivå som andre aktører må tilpasse seg. Den private lønnsomheten i å utvikle og foredle jakt som produkt blir dermed redusert med 25 prosent sammenlignet med hva Statskog ser av muligheter.

Staten bør rydde opp i denne konkurransevridningen mellom seg selv og private i Norge ved å gi private samme fritak som seg selv.

Gunnar A. Gundersen

Næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog