<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 8. juli 2021 kl. 18.38
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 486 ord
TRYGGERE Å LA VÆRE: Midlertidige behov vil ikke forsvinne – men dersom innleie skal forbys, kan alternativet fort bli at man ikke ansetter, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB

Bemanningsbransjen får faktisk flere unge ut i jobb

Når den rødgrønne siden i politikken snakker om å forby bemanningsbransjen, ser vi i et stort behov for nyansering av debatten, skriver Mats Furulund i Academic Work.

Et fellesmål for en god og sunn samfunnsøkonomi, er å få flest mulig ut i jobb. Men i løpet av ett år har andelen nyutdannede uten jobb i Norge økt fra 8.000 til 17.000.

Mats Furulund. Foto: Academic Work

Skalerbarhet er relevant i en konkurransestyrt markedsøkonomi. For mange virksomheter er det nødvendig med en viss andel innleide for å kunne planlegge personalet på lengre sikt: Vinner vi anbudet? Sesongbaserte prosjekter? Tilstrekkelig bemanning i forbindelse med foreldrepermisjoner? Midlertidige behov vil ikke forsvinne – men dersom innleie skal forbys, kan alternativet fort bli at man ikke ansetter. Det betyr færre unge ut i jobb, at personer i småbarnsfasen blir mindre attraktive, og hemmet vekst i mangel på kunnskap og tid.

Det er viktig å se på hva vi faktisk ønsker å oppnå – og hvilke virkemidler som er relevante for å få til dette.

Hvordan skal kandidater få innpass dersom de uten erfaring ikke får nettopp dette noen steder?

I Academic Work jobber vi med unge i arbeidslivet, de som er under utdanning og inntil fem år inn i karrieren. Dette er unge mennesker med stort potensial, men som mangler yrkeserfaring, slik det naturligvis ofte er med unge kandidater. De som ennå ikke har hatt muligheten til å opparbeide seg erfaring. Mange bedrifter sier også at de ønsker noen med erfaring, men hvordan skal kandidater få innpass dersom de uten erfaring ikke får nettopp dette noen steder?

Som rådgivere har vi masse å bidra med for å hjelpe disse talentene ut i arbeid. Dette gjelder alt fra hvordan finne aktuelle arbeidsgivere, hvordan skrive søknad, hvordan forberede seg til intervju, og støtte underveis som ny i jobben. Nettopp fordi vi kjenner bakgrunnen til den enkelte kandidaten, kan vi trekke frem egenskaper man kanskje selv tar for gitt.

Det er også en kjensgjerning at man som ny i arbeidslivet kanskje ikke skråsikker på hva man «vil bli når man blir stor». Da kan det være en fordel å få muligheten til å teste ulike bedrifter og ulike arbeidsoppgaver. Mange av våre utleide konsulenter nevner dette som en hovedgrunn for at de velger oss fremfor andre jobbtilbud.

Samtidig er trygghet viktig, og kanskje særlig for unge i arbeidslivet. Derfor er alle våre utleide fast ansatt hos oss, hvilket innebærer kontrakt uten sluttdato og forutsigbarhet for lønn og hvor mye de får jobbe. De siste årene har vi fått omtrent tusen unge mennesker i arbeid årlig. Det er ikke gitt at alle disse hadde fått jobb uten oss.

Kjære rødgrønne politikere som ønsker å forby bemanningsbransjen: Når vi har samme mål, ønsker vi også å bidra på samme lag. Å forby bemanningsbransjen blir for unyansert: Hva er det egentlig dere ønsker å forby? Kan vi heller snakke om hva vi ønsker å oppnå – og hvordan vi sammen kan få til dette? Vi mener det er et mye bedre spørsmål å stille.

Mats Furulund

Rekrutteringsansvarlig i Academic Work