<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 17. aug. 2021 kl. 18.28
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 349 ord
VALGFRIHET: Det må være foreldrenes ønsker som avgjør hvilke barnehager som får drive videre, skriver Høyre-politiker James Stove Lorentzen. Foto: NTB

Overskudd av barnehageplasser, hva nå?

En liten overkapasitet vil dempe kostnadsutviklingen og fremme innovasjon, skriver James Stove Lorentzen (H).

I Finansavisen 17. august kan vi lese at det går mot overkapasitet på barnehageplasser, egentlig ikke uventet når vi har sett utviklingen i fødselstallene over flere år. Hva blir konsekvensene, og hva bør vi gjøre?

James Stove Lorentzen. Foto: Privat

Jeg ser at noen er redd for at bare kommunale barnehager vil bli nedlagt fordi kommunene ikke har hjemmel til å stenge private. Storberget-utvalget trekker da den konklusjon at kommunene må få styringsrett til å nedskalere kapasiteten også i private barnehager.

Tvert imot mener jeg det nå er ekstra viktig å la foreldrenes valg være styrende. De barnehagene – kommunale eller private – som ikke klarer å fylle opp plassene, må redusere eller stenge ned. Det gjelder selvfølgelig også private, som ikke kan få økonomien til å gå rundt hvis de mister «kunder».

Det må være foreldrenes ønsker som avgjør hvilke barnehager som får drive videre. Det skjer gjennom markedstilpasning. Da vil de barnehagene med dårligst renommé måtte stenge. Det gir alle barnehager et sterkt incitament til å bedre tilbudet. I motsatt tilfelle kan vi oppleve at en kommune som sliter med å fylle egne plasser tvangsnedlegger en populær privat barnehage for å flytte barn til en kommunal barnehage med lavere tillit blant foreldrene. Slik vil vi ikke ha det.

Istedenfor at kommunen skal tvinge dårligere løsninger på private barnehager, vil jeg heller gå i stikk motsatt retning

En tilsvarende mangel på tillit til foreldrene ser vi i Oslo byrådets forslag om å regulere månedsprisen på mat som private tilbyr, som per i dag er opp til hver enkelt barnehage å bestemme innen visse grenser. Istedenfor at kommunen skal tvinge dårligere løsninger på private barnehager, vil jeg heller gå i stikk motsatt retning. Hvorfor ikke la det være opp til styrer og foreldrene i kommunale barnehager å bestemme prisen på matservering i de kommunale barnehagene, slik jeg forstår det gjøres i enkelte andre kommuner.

Overkapasitet vil vanligvis legge en demper på kostnadsutviklingen og samtidig fremme innovasjon og kvalitet. En liten overkapasitet er til familienes beste.

James Stove Lorentzen (H)

Fraksjonsleder for Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre