<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 2. sep. 2021 kl. 18.58
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 324 ord
STORE KONSEKVENSER: Departementets forslag vil kunne pålegge stiftelser store utgifter til omdanning, utskilling og styrehonorarer, skriver Ivar Horneland Kristensen. Foto: Virke

Næringsministeren gjør det vanskeligere å drive næring

Å nekte næringsdrift i stiftelser vil komplisere, fordyre og i verste fall føre til nedleggelser i ideell sektor og kulturlivet, advarer Ivar Horneland Kristensen i Virke.

I forslag til endringer i stiftelsesloven som nylig var på høring, har Nærings- og fiskeridepartementet kommet med forslag som vil gjøre det vanskeligere for stiftelser å drive næringsvirksomhet. Det foreslås å stille krav om at slik virksomhet må skilles ut i egne aksjeselskaper, og at begrepene næringsvirksomhet og ervervsformål slås sammen i juridisk forstand.

Departementets forslag er ikke konsekvensutredet, og vil, dersom de blir gjennomført, pålegge stiftelser store utgifter til omdanning, utskilling og styrehonorarer. I verste fall kan det bli utløst krav om dokumentavgift i størrelsesorden mange hundre millioner kroner ved overføring av eiendom mellom stiftelser og underliggende aksjeselskaper. Dette vil være en stor belastning for et kulturfelt som har lidd stort under pandemien, og velferdstjenestetilbud som drives på marginale budsjetter og skal møte store demografiske endringer de kommende årene.

Virke organiserer en rekke store stiftelser på kulturfeltet og stiftelser som driver ideelle tilbud på helse- og sosialfeltet, blant annet hovedtyngden av museumsstiftelsene, Diakonhjemmet og Haraldsplass Diakonale sykehus. Slike stiftelser besitter viktig eiendom som stilles til rådighet for allmennheten til kraftig subsidierte leiepriser, fordi det bidrar til å oppfylle deres formål.

En rekke mindre stiftelser driver også kultur- og velferdstilbud uten å se hensikten i å organisere seg som konserner med stiftelsen som mor. Slike stiftelser, store som små, driver også næringsvirksomhet i form av kafé- og restaurantdrift og utleie av bygningsmasse, dels fordi denne virksomheten i seg selv bidrar til å realisere stiftelsenes formål, dels fordi næringsinntektene bidrar til å finansiere det overordnede formålet. Det er ikke noen enkeltpersoner som sitter igjen med fortjeneste.

Organisasjonsformen stiftelse er et viktig redskap for sivilsamfunnets engasjement i norsk kulturliv og velferd. Virke mener det er viktig å sikre deres organisasjonsfrihet og at stiftelsene bør møte myndigheter som er opptatt av å gjøre det så enkelt som mulig å drive næringsvirksomhet. Næringsminister Iselin Nybø bør derfor legge disse forslagene i skuffen for å sikre forenkling for alle næringsdrivende, også stiftelser.

Ivar Horneland Kristensen

Adm. direktør i Virke