<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 5. sep. 2021 kl. 11.17
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 502 ord
RIGID: Vi ser allerede at relativt nye ladestasjoner må byttes ut fordi eier av anlegget ikke kan utvide eller fritt velge drift og betalingsløsning, skriver artikkelforfatteren. Foto: Bloomberg

Elbilladerne må snakke samme språk

Bransjen trenger en felles standard som gir forbrukerne muligheten til å bytte ut sitt ladesystem, skriver Kjetil Hulbach i CTEK Norge.

I dag består en ladestasjon av et ladeuttak som er konstruert for å tåle den nødvendige påkjenningen elbillading krever. Men, det som egentlig er viktig er det som ligger bak; programvaren – hvordan den styres og hvilke integrasjoner som legges til. Med det økende antallet elbiler og ladepunkter, vil tilgjengelig strøm til en ladeøkt snart trenge å bli koordinert på en mer intelligent måte.

Kjetil Hulbach. Foto: CTEK

Med større nettverk kommer et større nivå av kompleksitet, og en løsning som må konfigureres, overvåkes og kontrolleres. For å få til dette, holder det ikke med tilgang kun til produsentenes skyløsning, slik mange leverandører opererer med i dag, det må være tilgang direkte i laderen. Bakgrunnen for dette er blant annet at det skal være mulig å endre leverandør og system på sikt.

Når man skal etablere et ladenettverk eller ladeanlegg, er det viktig å planlegge og sikre det for fremtiden. Det er sannsynlig at det innen relativt kort tid vil komme nye løsninger og innovasjoner. Enten det oppstår behov for utvidelser av nettverket fordi etterspørselen øker, eller en ny aktør tilbyr bedre priser og løsninger.

Et fremtidsrettet ladeanlegg bør ha en kommunikasjonsløsning som sikrer at et ladenettverk kan snakke med ladestasjonen, såkalte åpne protokoller – på fagspråket kalt OCPP-standard – et delt språk for elbilladere og deres programvare. De fleste ladeoperatørene i dag benytter denne standarden for å kommunisere med laderne i sitt eget nettverk. Det vil si at hvis du eller borettslaget ikke har ladestasjoner med OCPP-standarden i selve ladestasjonen og på sikt vil bytte leverandør, må all hardware byttes ut. Det ser jeg ikke på som fremtidsrettet, og i hvert fall ikke særlig bærekraftig.

Vi ser allerede at relativt nye ladestasjoner må byttes ut fordi eier av anlegget ikke kan utvide eller fritt velge drift og betalingsløsning. Har man først valgt et anlegg, er det altså stor sannsynlighet for at det ikke kan kombineres med andre produsenters løsninger uten å bytte ut alt. Generelt sett ville miljøet derfor hatt mye å tjene på mer standardiserte løsninger innenfor elbillading, også når det gjelder programvare og kommunikasjon med ladeanlegget.

Ved å gi ladestasjonskunder valg og fleksibilitet til å bruke et hvilket som helst nettverk på en hvilken som helst ladestasjon, vil man gjennom markedskrefter oppmuntre produsenter av ladestasjoner og nettverksleverandører til å konkurrere om pris, service, funksjoner og innovasjon. Resultatet av dette vil være betydelige fordeler for elbilsjåfører når ladestasjonenes infrastruktur utvides.

Vi trenger større krav til at eksisterende standardisering følges, slik at forbrukerne kan velge fritt. De som velger å ikke følge OCPP-standarden må i så fall bli mye flinkere til å fortelle kundene at de ikke får et anlegg med åpne kommunikasjonsstandarder. En strategi for utbygging av ladeinfrastruktur må sette krav til OCPP i selve ladestasjonen. Standardisering er også en viktig del for å nå bærekraftsmålene. For å få til dette må vi heve blikket og se større på det, godta at vi må samarbeide og utveksle data.

Kjetil Hulbach

Salgssjef i CTEK Norge