<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Publisert 16. sep. 2021 kl. 22.37
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 521 ord
Feil fokus? Equinor betaler rundt 1 million dollar til Anders Opedal, omtrent det samme som forgjenger Eldar Sætre hadde i fastlønn. Aksjer til ansatte har større effekt, skriver Sven Eide, Finansforbundet. Foto: NTB

Kutt i aksjeprogrammene til sjefene?

Les også: Gi heller ansatte tilbud om å bli medeiere enn toppsjefene skyhøye lønninger og store aksjeposter, skriver Sven Eide, Finansforbundet.

Høye lederlønninger som krones med store aksjeposter gir ikke mer konkurransedyktige bedrifter. Ansatte-eide bedrifter derimot har større konkurransekraft. Gi derfor heller alle ansatte tilbud om å bli medeiere.

Konkurranse- og innovasjonskraften i norske bedrifter må styrkes, dersom vi skal klare å bygge et sterkt og fremtidsrettet næringsliv. Vi kommer oss ikke dit med å gi stadig bedre ordninger til de på toppen, men ved å satse på arbeidskraften vår i bredden.

I en kommentar i Financial Times nylig, skriver redaktør Andrew Edgecliffe-Johnson om lederlønninger og bruken av aksjer som bidrar til astronomiske kompensasjonspakker for de på toppen. Tanken er at ved å gi toppledere tilgang til aksjer vil dette bidra til å gi toppledere sammenfallende interesser som aksjonærene for øvrig. Edgecliffe-Johnson viser til at stadig flere aksjonærer nå stemmer mot store kompensasjonspakker for topplederne. Den nye trenden manifesterer seg på begge sider av Atlanterhavet. 

Det er ikke noe galt med å tilby aksjer til ledere, men det er godt dokumentert i forskning at skyhøye lønninger ikke gir bedre ledelse. Derimot er det svært fornuftig å tilby flere ansatte enn bare toppledere eierskap i egen arbeidsplass. En nylig publisert studie fra Harvard Business School viser at selskaper som har over 30 prosent eierskap blant ansatte er mer produktive, vokser raskere og har mindre risiko for å gå konkurs enn sine motparter. 

Finansforbundet har sammen med NyAnalyse utarbeidet en egen rapport som dokumenterer effektene av medeierskap. I vår rapport finner vi at medeierskap virker positivt på innovasjon og omstilling. Dette henger sammen med at ansatte som også eier en liten del i sin egen arbeidsplass er mer motiverte og dedikerte til bedriftens innovasjonsmål. Skal vi klare overgangen til et grønnere samfunn, trenger vi mer innovative bedrifter, bedrifter som er bedre til å omstille seg. Det er bra for den enkelte bedrift, men også for økonomien som helhet. 

Rapporten vår viser også at ansatte-eide bedrifter ofte tenker mer langsiktig. Ansatte-eide bedrifter bruker mindre tid på å overvåke og kontrollere ansatte. Disse ansatte er mer fokuserte på effektivitet og fleksibel organisering av arbeidsprosesser. Redusert kontrollbehov av egne ansatte legger til rette for reduserte kostnader, økt effektivitet og produktivitet, noe som spesielt kan gi positiv effekter over tid. 

Medeierskap i egen bedrift bidrar også til at ansatte i gjennomsnitt reduserer frekvensen av jobbskifte. Det er ofte positivt relatert til kompetanseoppbygging hos de ansatte, og gir en større andel av ansatte som har et langsiktig perspektiv på de utfordringer bedriften og næringen står overfor over tid. Medeierskap kan derfor også vurderes som et virkemiddel som på flere måter støtter opp under en langsiktig tankegang i næringslivet.

Skal vi få et mer innovativt og konkurransedyktig næringsliv, bør vi altså legge bedre til rette for at ansatte flest kan bli medeiere i sin egen arbeidsplass. Det innebærer også bedre skatteinsentiver enn de som finnes i dag. Kuttes det i topplederens aksjeprogrammer, slik redaktøren i Financial Times foreslår, og heller tilby ansatte flest eierskap, vil dette trolig gagne alle aksjonærer. Og fornøyde aksjonærer er det vel få toppledere som har noe imot. 

Sjeføkonom Sven Eide, Finansforbundet. Foto: Finansforbundet

Sven Eide

Sjeføkonom i Finansforbundet