<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 1. nov. 2021 kl. 20.29
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 385 ord
ØKT SIKKERHET: Selger får ansvar for feil og mangler det ikke er opplyst om. Det gjør handelen tryggere, og den bygningssakkyndiges ansvar større, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB

Riktige grep for en tryggere bolighandel

Fra årsskiftet innføres regler som er skreddersydd for å gjøre det tryggere å handle bolig. Det burde alle kunne glede seg over, skriver Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst.

I et debattinnlegg 29. oktober fyrer Marius Krieg Klausen av en bredside mot takstbransjen. Utgangspunktet er en tidligere artikkel om endringene i avhendingsloven, der to advokater kom i skade for å formidle en feilopplysning om lovregulering av yrket som bygningssakkyndig. Med basis i dette konstruerer Klausen en beskrivelse som tegner et svært skjevt bilde av situasjonen.

Daniel Ø. Helgesen. Foto: Nicolas Tourrenc

Det stemmer at politikerne i denne omgang unnlot å innføre en autorisasjonsordning for takstingeniørene som skal lage tilstandsrapporter til bruk ved boligsalg. Norsk takst gikk inn for en slik ordning, og mente dette ville gi best kvalitetssikring av de bygningssakkyndiges arbeid.

Fra regjeringshold ble det i denne forbindelse pekt på at fagkompetansen ikke er utfordringen i bestrebelsene etter å gjøre boliginformasjonen bedre, og dermed dempe konfliktnivået etter eiendomshandel. Det tolker vi som en anerkjennelse av det langsiktige arbeidet med kompetanseheving i takstbransjen, hvor de aller fleste yrkesutøvere har bygg- og ingeniørfag i bunnen, og en grundig takstutdanning og årlig etterutdanning på toppen.

Det myndighetene derimot gjør, er å sette krav til rapportenes form og innhold, og den bygningssakkyndiges uavhengighet fra partene i bolighandelen. Det vil bidra til å sikre både kvaliteten, sammenlignbarheten og tilliten til informasjonen som presenteres ved et boligsalg.

Det er ingen «markedsføringsgimmick», slik Klausen hevder

Gjennom år har Norsk taksts medlemmer gjennomgått omfattende spesialkurs for å tilfredsstille bransjens egne sertifiseringskrav, og dermed synliggjøre for meglere og boligkunder at de er skikket til å lage rapporter basert på forsterkede krav. Det er ingen «markedsføringsgimmick», slik Klausen hevder, men gjenspeiler vårt ønske om å ta medansvar for en sunnere boligomsetning.

Det arbeides nå med en lang rekke kvalitetssikrende tiltak i berørte bransjer, for å sikre at intensjonene med endringene i avhendingsloven oppfylles. Lovgivers hovedgrep har vært å forby forbeholdet om at boligen «selges som den er». Selger får ansvar for feil og mangler det ikke er opplyst om. Det gjør handelen tryggere, og den bygningssakkyndiges ansvar større. Fra takstbransjens side har vi all interesse av å synliggjøre at vi er denne tilliten verdig.

Endringene i avhendingsloven har bred tilslutning fra så vidt ulike grupperinger som Norges Eiendomsmeglerforbund, Huseierne, Forbrukerrådet og Norsk takst. Motivasjonen er et ønske om tryggere bolighandel. Vi håper dette er et ønske som også deles av de som av ulike årsaker har stilt seg negative til reformen.

Daniel Ø. Helgesen

Adm. direktør i Norsk takst