<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 15. nov. 2021 kl. 13.13
Oppdatert 15. nov. 2021 klokken 14.14
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 593 ord
PÅ MANGE MÅTER ABSTRAKT: Det seneste året har det vært en eksplosiv økning i NFT-handel. Her fra en dedikert NFT-kunstutstilling på HOFA Gallery i London i september. Foto: Bloomberg

Hva er Non-Fungible Tokens (NFT-er), og hvordan blir det med skatt?

Den skattemessige behandlingen av å produsere og handle med NFT-er er ikke regulert, men skattemyndighetene følger med, ifølge Hilde A. Gamkinn og Sofia Intveen i RSM Advokatfirma.

Markedet for såkalte Non-Fungible Tokens (NFT-er) har økt globalt det siste året. Stadig flere lager NFT-er og selger digitale kunstverk til høystbydende online. Sotheby’s solgte 101 Bored Ape Yacht Club til 24 millioner dollar og Visa kjøpte en cryptopunk for 150.000 dollar. Cryptopunk var et av de første prosjektene lansert på ethereum med erc-721-standarden.

Hilde A. Gamkinn. Foto: RSM Advokatfirma
Sofia Intveen. Foto: RSM Advokatfirma

Skatteetaten følger med på NFT-markedet nå etter at interessen og markedet, særlig for kryptokunst, har skutt i været.

Hva er så en NFT? En NFT representerer en unik eiendel som lagres i blokkjeder. Rettighetene du får ved å eie en NFT er et eierskapsbevis, med muligheten til videresalg samt bruksrettighetene til objektet. NFT-er kan representere digitale filer som bilder, videoer og lyd, spillfigurer og virtuelle sneakers. De største digitale markedsplassene for NFT-er er OpenSea og Nifty Gateway (ethereum-baserte).

Du kan lage, kjøpe eller selge NFT-er, men den skattemessige behandlingen av å produsere og handle med NFT-er er ikke regulert av skattemyndighetene. Dersom du lager et digitalt kunstverk som en NFT på ethereum-blokkjeden kan det påløpe avgifter. En NFT kobles opp mot en unik digital mynt, og så selger man NFT-en videre på en markedsplass. Avgiftene kan for eksempel være en gas fee for å få mintet NFT-en på ethereum-blokkjeden for å få laget NFT-en, og listing fee på markedsplassen. Det kan også påløpe andre avgifter.

Når man kjøper kryptovalutaen ether, betaler du en gas fee. Utgangspunktet er at dette er realisasjon som skal beskattes. Det problematiske er at du ikke får noe i retur fordi det du betaler er et gebyr; det er realisasjon med utgangsverdien 0. Du kan derfor mest sannsynlig fradragsføre beløpet, siden det er en kostnad som gir rett til fradrag.

Dersom du får solgt det digitale kunstverket ditt og mottar salgsinntekt i kryptovalutaen ether, skal inntekten beskattes. Utgangspunktet er at salg av NFT-er er en transaksjon. Forenklet kan du tenke på dette som en transaksjon med kryptovalutaen ether uavhengig av hva som har skjedd tidligere. Du får da ny inngangsverdi på det tidspunktet du mottar den.

Men hvordan verdsette en NFT du har laget eller fått/kjøpt? Det er omsetningsverdien som skal benyttes når man vurderer formuesverdien, og ikke dine forventninger til verdien. Dette kan være vanskelig å verdsette dersom omsetningen er lav. Dersom ingen vil kjøpe NFT-en du har laget, bør verdien settes lavt, eventuelt til 0 kroner. Skatteetaten bør komme med retningslinjer for slike tilfeller.

Kjøper du en NFT med ether eller en annen kryptovaluta, må det beregnes gevinst eller tap på realisasjonen

Dersom selger av NFT-en har mottatt kryptovalutaen ether, er dette formue som skal rapporteres inn om du eier kryptovalutaen over nyttår. Dersom kjøper eier NFT-en over nyttår, må han eller hun vurdere NFT-ens omsetningsverdi per 31. desember. Om NFT-en er blitt solgt videre, er det realisasjon, og kjøper må rapportere inntekten.

Kjøper du en NFT med ether eller en annen kryptovaluta, må det beregnes gevinst eller tap på realisasjonen; du bruker kryptovalutaen ether eller en annen kryptovaluta når du kjøper en NFT. Handelen er realisasjon, og dermed skattepliktig.

Det er fradragsrett for handelen om du har kostnader tilknyttet transaksjonen. Ved kjøp av kryptovaluta påløper avgifter (fees), så det blir tilsvarende her med fradrag for avgiftene.

For å fastsette NFT-ens formuesverdi, må du foreta en konkret vurdering. Dersom formuesverdsettelsen gjelder hyppig omsatte NFT-er, vil det være enkelt å anslå NFT-ens formuesverdi.

Vi gjør oppmerksom på at skattemyndighetene ikke har regulert skatt på NFT-er, og anbefaler et vedlegg til skattemeldingen dersom du er usikker på hvilke opplysninger som bør med.

Hilde A. Gamkinn

Sofia Intveen

Advokatfullmektiger i RSM Advokatfirma