<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 13:42 22. nov. 2021
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 170 ord
KUTTER SELV: Jonas Gahr Støre & co. har mistet enhver troverdighet når de tidligere har angrepet regjeringen Solberg for usosiale kutt, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB

Vanlige folks tur?

Arbeiderpartiet vil i praksis at uføre bare skal ha halv timelønn i forhold til sine kolleger, skriver Yngve W. Monrad.

Regjeringen Støre foreslår å fjerne hele fribeløpet (fra Nav, ikke Skatteetaten) på 0,4 G uføre kan tjene uten trekk i trygden. Det skal erstattes med halvt trekk i trygden opp til 1,2 G. Dette medfører at uføre som i dag har inntekt innenfor fribeløpet, må jobbe minst dobbelt så mange timer som tidligere for å tjene samme beløp. I praksis betyr dette at Arbeiderpartiet mener at uføre skal bare ha halv timelønn i forhold til sine kolleger. 

I Norge har man krav på allmenngjort tarifflønn eller minstelønn, men den ønsker Støre & co. nå å skrote for uføre med trekk i trygden. Det heter sosial dumping det, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik. På toppen av dette kommer den såkalte «Arbeidslinjen», som er dypt forankret i Stortinget. Den innebærer at uføretrygden skal ligge betydelig under vanlig arbeidsinntekt. 

Støre & co. har med dette mistet enhver troverdighet når de tidligere har angrepet regjeringen Solberg for usosiale kutt. Så mye for at det nå skulle være «vanlige folks tur».

Yngve W. Monrad

Kommunestyrerepresentant i Tvedestrand (Uavh.)