<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 30. nov. 2021 kl. 18.50
Oppdatert 1. des. 2021 klokken 09.38
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 396 ord
VIL ENDRE MVA-REGLENE: Løsningen bør bli å la private aktører frivillig registrere seg for utleie til offentlige aktører, skriver Tone Tellevik Dahl. Foto: NTB

For dyrt å leie ut til staten

Momsregler gjør det billigere å leie ut til kommuner og fylkeskommuner enn til staten. Slik bør det ikke være, skriver Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Staten eier ikke alle sine kontorlokaler eller bygninger selv. Ofte leier den, akkurat slik fylkeskommuner og kommuner gjerne gjør. Men i dag er regelverket for merverdiavgift skrudd sammen slik at det er den statlige leietakeren som blir den dyreste, og dermed den mindre attraktive av dem. Slik bør det ikke være.

Grunnen til at det blir unødvendig mye dyrere å leie ut til staten, er at slike leieforhold, i motsetning til de med kommuner og fylkeskommuner, ikke gir grunnlag for registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Dermed mister man muligheten til mva-fradrag på investeringer, som anskaffelser til rehabilitering og oppgradering, eller kostnader knyttet til drift og vedlikehold. Konsekvensen av disse finurlighetene i mva-reglene er at statlige leietakere blir dyrere enn andre, og det merkes særlig når leieobjektet er nytt eller rehabilitert.

Heldigvis er også vår motpart i slike saker, Statsbygg, helt enig i at vi må løse disse utfordringene. Det er tre forhold som er særlig problematiske.

Resultatet blir unødig lange forhandlinger som koster begge parter både tid og penger
  • For det første er det utregning av en matematisk riktig mva-kompensasjon, som gjør at utleien blir mva-nøytral, en komplisert affære, og de mange ulike modellene som brukes for å beregne dette gir uforutsigbarhet på begge sider av bordet. Resultatet blir manglende likebehandling.
  • For det andre ser vi at det i tilfeller der leiekontrakten har bestemmelser om at utleier skal «holdes skadesløs» eller at leien skal være «mva-nøytral», kan oppstå uenighet om hva dette betyr. Resultatet blir unødig lange forhandlinger som koster begge parter både tid og penger.
  • Sist, men ikke minst, inneholder en del leiekontrakter bestemmelser om mva-kompensasjon som ikke dekker situasjonen ved en forlengelse av leieforholdet. Resultatet blir manglende synliggjøring av kostnadene for begge parter, som igjen skaper økonomisk uforutsigbarhet.

En rapport Statsbygg har fått utarbeidet lander på det som også har vært vår konklusjon: Det er lite som taler for at stat, kommune og fylkeskommune skal forskjellsbehandles i regelverket for mva-kompensasjon.

Både utleier og leietaker er altså enige om problemet, og i tillegg mener begge at løsningen bør bli å la private aktører frivillig registrere seg for utleie til offentlige aktører.

Alt som mangler er at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) toner flagg og blir med på laget. Jeg håper at den nye regjeringen er enig med oss og Statsbygg, slik at vi får en løsning som gir merverdi for alle parter.

Tone Tellevik Dahl

Adm. direktør i Norsk Eiendom