<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 27. feb. 2022
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 469 ord
MYE Å HENTE: OD har sovet i timen med tanke på oppgradering av norsk sokkels eksisterende energi-infrastruktur, skriver artikkelforfatteren. Her fra Johan Sverdrup-feltet. Foto: Bloomberg

Dropp elektrifisering – sats heller på oppgradering

Elektrifisering og havvind gir lav energieffektivitet, enorme natur- og miljøeffekter og er forferdelig dyrt, skriver Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund (NMF).

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at regjeringen forlater ideen og planene om elektrifisering av norsk sokkel og utbygging av havvind, og at Oljedirektoratet (OD) utreder potensialet for CO2-kutt på følgende tre områder:

Jan-Hugo Holten. Foto: NMF
  1. Styrket oppgradering og modernisering av eksisterende gassturbiner av type LM2500 (utgjør 80 prosent av turbinene på norsk sokkel).
  2. Utskifting av de eldste og minst effektive gassturbinene med en ny generasjon gassturbiner.
  3. Optimalisering av drift og kjøring av turbinene for å redusere utslipp og forbruk.

NMF mener ideen om forsyning av norsk sokkel med strøm fra land er hårreisende uansvarlig i et natur- og miljøperspektiv og at dette ikke vil ha noen klimaeffekt.

Tvert imot vil det ytterligere øke presset på vår sårbare kystnatur ved utbygging av flere vindturbinanlegg. Havvind er en alvorlig trussel mot det marine liv som vi ikke har oversikt over.

OD har sovet i timen med tanke på oppgradering av norsk sokkels eksisterende energi-infrastruktur. Direktoratet kunne i 2020 ikke svare NMF på spørsmål vedrørende oppdaterte studier eller for den saks skyld eldre studier om effekten av de nevnte tre punktene med hensyn til CO2-utslipp.

Her fra vår dialog med OD i mai 2020: «Når det gjelder gassturbiner så ble dette utredet for noen år siden i forbindelse med en rapport om NOx-utslipp som vi utarbeidet. Da ble konklusjonen at det ikke vil være hensiktsmessig grunnet høye ombyggingskostnader å skifte turbintyper på innretninger. Den eneste oversikt jeg har over turbiner fokuserer på NOx og sier lite om CO2-utslipp.»

Bare 10–15 prosents reduksjon av CO2 vil innebære kutt på mellom 1,4 og 2,1 millioner tonn i året

Det er betydelige gevinster å hente bare en gir næringen de rette incentivene. NMF mener OD har gitt etter tidlig på grunn av kostnader ved tiltak, og derfor hoppet bukk over det mest nærliggende, å se på eksisterende infrastruktur først.

NMF ba Solberg-regjeringen ta en full gjennomgang av norsk sokkel på de nevnte områder. Bare 10–15 prosents reduksjon av CO2 vil innebære kutt på mellom 1,4 og 2,1 millioner tonn i året. Det må selvfølges lages en full livssyklusanalyse over disse tiltakene på samme måte som en eventuell elektrifisering. NMF erfarer at en slik analyse for eksisterende infrastruktur vil komme betraktelig bedre ut enn for elektrifisering/havvind.

Oljeselskapene vil uansett måtte opprettholde drift og vedlikehold av gassturbinene – selv ved utbygd elektrifisering og havvind. Det gjelder ikke bare når det er vindstille, men også ved bortfall av strøm på grunn av andre hendelser. Dette viser med all tydelighet den fullstendige mangel på logikk i det politiske ordskiftet som danner grunnlaget for «hypen» av nevnte løsninger.

Det er tid for å stikke fingeren i jorden og gjøre ordentlige og relevante regnestykker, der kostnader må sees i lys av hva en får igjen. Elektrifisering og havvind gir lav energieffektivitet, enorme natur- og miljøeffekter og er forferdelig dyrt.

Jan-Hugo Holten

Saksbehandler i Norges Miljøvernforbund (NMF)