<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 3. mars 2022 kl. 14.31
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 645 ord
KJENN DINE FORRETNINGSFORBINDELSER: Brudd og omgåelser innebærer også potensielt erstatningsansvar og omdømmetap, advarer artikkelforfatterne. Her fra byen Vasylkiv 1. mars, etter at to russiske Smerch-raketter traff en boligblokk. Foto: NTB

Strenge straffer for brudd på Russland-sanksjonene

Brudd på sanksjonene kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år eller begge deler, skriver Kristian Brandt og Dag Sørlie Lund i Advokatfirmaet Hjort.

Etter at Russland først besluttet å anerkjenne de ukrainske regionene Luhansk og Donetsk som selvstendige stater, og senere invaderte Ukraina, har en rekke land innført historisk strenge sanksjoner mot Russland og russiske selskaper og borgere. Det innføres også nye sanksjoner mot Hviterussland for deres deltakelse i invasjonen.

Kristian Brandt. Foto: Advokatfirmaet Hjort
Dag Sørlie Lund. Foto: Advokatfirmaet Hjort

Norge har helt siden 2014 valgt å følge EUs tiltak, og søndag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge også vil tilslutte seg de nye sanksjonene.

Norske selskaper med næringsinteresser i Russland og Hviterussland, eller som handler med personer eller selskaper omfattet av sanksjonene, vil derfor måtte forholde seg til de nye, strengere tiltakene. Det vil da være viktig å kontrollere at handelsforbindelser i Russland og Hviterussland holder seg innenfor de begrensninger sanksjonene oppstiller. Hva som omfattes kan endre seg raskt i tråd med EUs oppdateringer, noe som allerede har skjedd flere ganger den siste tiden.

EUs sanksjoner som Norge har tilsluttet seg, gjelder på norsk territorium og overfor alle norske statsborgere og selskaper.

Brudd på sanksjonene kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år eller begge deler. Tilsvarende er omgåelser og forsøk på å omgå forbudene i seg selv forbudt. Brudd og omgåelser innebærer også potensielt erstatningsansvar og omdømmetap. Her må altså både næringsliv og rådgivere vokte seg vel.

De forsterkede sanksjonene er en påminnelse om viktigheten av å kjenne sine forretningsforbindelser og foreta vurderinger i forkant for å unngå brudd med sanksjonene. Det er videre sentralt å kunne dokumentere at det er foretatt slike vurderinger.

Tiltakene rammer også samtlige 351 medlemmer av det russiske parlamentet, Dumaen, flere oligarker og andre i kretsen rundt Putin

De nye tiltakene stanser all handel med de to regionene Luhansk og Donetsk. Flere russiske banker stenges ute fra SWIFT. Luftrommet stenges for russiske fly og enkelte statseide russiske medier forbys. I tillegg fryses midlene til president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov. Tiltakene rammer også samtlige 351 medlemmer av det russiske parlamentet, Dumaen, flere oligarker og andre i kretsen rundt Putin. Disse personene ilegges innreiseforbud, midlene deres må fryses, og det er forbudt å stille penger og formuesgoder til rådighet for dem.

Gjennom tiltakene stenges Russland og russiske selskaper ute fra kapitalmarkedene i EU, Storbritannia og USA. Det innføres et forbud mot transaksjoner med den russiske sentralbanken, frysing av dens midler, og forbud mot kjøp av russiske statsobligasjoner. Dette har allerede resultert i bank-run og en renteøkning på 100 prosent i Russland. Børsen er stengt inntil videre.

Tiltakene mot Russland er inndelt i tre kategorier:

  • Finansielle restriksjoner, som innebærer en plikt til å fryse alle penger og andre formuesgoder som tilhører de fysiske eller juridiske personene tiltakene retter seg mot, samt forbud mot å stille penger eller andre formuesgoder til rådighet for disse.
  • Geografiske restriksjoner, som gjør det forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere nærmere opplistet varer og teknologi til fysiske eller juridiske personer i nærmere angitte geografiske områder (hittil har dette vært Krim, Sevastopol), og yte faglig bistand eller formidlingstjenester, finansiering eller finansiell bistand knyttet til disse kategoriene av varer og teknologi. Disse sanksjonene vil bli utvidet til også å omfatte Luhansk og Donetsk.
  • Sektortiltak, som forbyr import og eksport av visse forsvarsrelaterte varer, såkalt flerbruksvarer og teknologi (som kan benyttes både militært og sivilt), eksport av visse produkter for bruk i oljeindustrien, faglig bistand og finansiering, samt forbud mot handel av enkelte verdipapirer. For enkelte produkter er det mulig å søke Utenriksdepartementet om forhåndstillatelse til eksport.

Sektortiltakene vil bli utvidet til å omfatte ytterligere varer og teknologi, herunder informasjonsteknologi, elektronikk, halvledere og flydeler.

Det er viktig å merke seg at det er EUs konsoliderte liste over personer og enheter underlagt restriktive tiltak som vil være avgjørende for forbudenes omfang. Dersom man opererer i andre land, er det også nødvendig å vurdere om det finnes andre sanksjoner som går lenger enn de norske/EUs.

Kristian Brandt

Partner i Advokatfirmaet Hjort

Dag Sørlie Lund

Senioradvokat i Advokatfirmaet Hjort