<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 20. mars 2022 kl. 15.02
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 321 ord
BLE STILLE: Regjeringens mål om forenkling for 11 milliarder kroner ble annonsert allerede i Hurdalsplattformen for et halvt år siden, skriver artikkelforfatteren. Her næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: NTB

Enorme forventninger til forenkling

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lover forenklingstiltak som kan spare næringslivet for milliarder innen 2025, men legger samtidig ned utvalget som skal utrede forenklingstiltak, skriver BDO-sjef Martin Aasen.

BDO har nettopp ferdigstilt SMB-barometeret, en landsomfattende undersøkelse blant små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. En av konklusjonene er at halvparten av virksomhetene frykter at omfattende rapporteringskrav, skatter, avgifter og reguleringer vil hindre vekst i 2022.

Det skal likevel ganske mye mer til enn å legge ned et utvalg og opprette en interdepartemental arbeidsgruppe
Martin Aasen. Foto: BDO

Norske virksomheter frykter altså at næringsvirksomhet vil bli mer komplisert, ikke enklere i årene fremover. Vestre har derfor en stor oppgave foran seg i å levere faktiske forenklingsresultater.

I en pressemelding 11. mars kunngjorde næringsministeren sine ambisiøse planer. I en annen melding sendt ut samtidig varsler han at en interdepartemental arbeidsgruppe skal erstatte det nedlagte forenklingsutvalget. Vestres begrunnelse er ønsket om «å prioritere operativt arbeid der konkrete forenklingstiltak identifiseres og gjennomføres».

Regjeringens mål om forenkling for 11 milliarder kroner ble annonsert allerede i Hurdalsplattformen for et halvt år siden. Siden da har det ikke vært gjennomført noen vesentlige forenklingstiltak for næringslivet.

Derfor er det modig av næringsministeren å sette forenkling for næringslivet så høyt på agendaen. Han skaper et skyhøyt forventningsnivå til regjeringens forenklingsarbeid, og det er positivt. Det skal likevel ganske mye mer til enn å legge ned et utvalg og opprette en interdepartemental arbeidsgruppe.

Forenkling for næringslivet har vært en uttalt prioritet hos både forrige og nåværende regjering, og det har vært gjennomført en rekke gode forenklingstiltak de siste ti årene. Næringslivets bransjeorganisasjoner har likevel påpekt at nye rapporteringsplikter reduserer gevinstene av forenklingsarbeidet, og at det er nettobelastningen av regelverksendringer som merkes og betyr noe.

I pressemeldingen fra regjeringen heter det at det skal legges opp til en prosess i forenklingsarbeidet som «involverer bredden av næringsliv, forvaltning og juridisk kompetanse».

Mine kolleger og jeg vil invitere næringsministeren til et møte hvor vi vil gjennomgå resultatene fra SMB-barometeret og de forenklingstiltakene som haster mest. Dermed vil han få best mulig informasjon om hvor skoen trykker og hvor tiltak bør settes inn.

Martin Aasen

Adm. direktør i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO