<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 6. apr. 2022
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 505 ord
Bør satse: Det er kamp om de klokeste hodene, som bør finne en plass i Oljefondet eller private kapitalforvaltningsmiljøer, mener finansbransjeorganisasjonene. Foto: Are Haram

Kapitalforvaltning – ny norsk paradegren?

Norge bør tilstrebe å bli et internasjonalt sentrum for kapitalforvaltning, mener Finans Norge, Verdipapirfondenes Forening og Verdipapirforetakenes Forbund

Kapitalforvaltning er en kunnskapsnæring, og norske kapitalforvaltere er høyt utdannede med internasjonalt anerkjent kompetanse. De jobber i et bredt spenn av virksomheter; fra Oljefondet, til små og store virksomheter i privat og offentlig sektor, stiftelser og enkeltpersoner. Hovedoppgaven deres er å levere høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko.

Uavhengig av hvordan forvaltningen skjer, om den er aktiv eller mer mekanisk følger en indeks, er forvaltere også opptatt av hvordan selskapene de investerer i tjener sine penger.

Dette betyr at de lar være å investere i selskaper som bryter med grunnleggende etiske prinsipper, enten gjennom det de produserer (eksempelvis våpen, tobakk eller kull), eller gjennom sin adferd (barnearbeid, korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter).

I tillegg engasjerer forvalterne seg aktivt i hvordan selskapene de investerer i drives, med mål om å endre virksomheten for eksempel i en mer bærekraftig og etisk retning. Kapitalforvaltning handler om å utøve eierskap i de selskapene man har plassert pengene i. Det gjør forvalteren på vegne av tusenvis av store og små sparere som har satt pengene og sin lit til en forvalter. Det krever kompetanse, innsikt og engasjement. Grunnleggende verdier som tillit, åpenhet og likeverd er et godt utgangspunkt for å utøve eierskap og avgi stemme på generalforsamlinger i selskaper verden over.

Datamaskiner spiller en rolle, og antagelig vil kunstig intelligens i forvaltningen spille en større rolle fremover. Men forvaltningsstrategi, valg av selskaper, vurdering av bærekraft og etikk og utøvelse av eierskap krever mennesker og det krever kompetanse.

Dyktige forvaltere i store og små selskaper med forvaltningsorganisasjonen i Oljefondet som lokomotiv, gir den norske kapitalforvaltningsnæringen et viktig konkurransefortrinn. I tillegg er Norge et åpent og tillitsbasert samfunn, og nettopp tillit er en sentral forutsetning for å kunne forvalte andres penger. Potensialet for vekst og verdiskaping innen denne næringen er stort.

Det er kamp om de klokeste hodene. Skal vi lykkes med å utvikle kapitalforvaltning som en vekst- og eksportnæring i Norge, er det nødvendig å bygge opp et større og bredere kapitalforvaltningsmiljø – både gjennom å tiltrekke personer med relevant kompetanse fra utlandet, og i tillegg øke tilveksten av personer med slik kompetanse fra de norske utdanningsinstitusjonene. Samtidig må myndighetene sørge for at kapitalforvaltningens rammebetingelsene er internasjonalt konkurransedyktige. Som for eksempel regler ved innløsning av store andeler og skattebehandling.

En slik ambisjon krever samarbeid og felles innsats på tvers av norske finansinstitusjoner, akademia og myndigheter. Og klarer vi dette, ligger alt til rette for at Norge kan etablere sterke faglige miljøer og møteplasser som blir attraktive å delta på også for utenlandske aktører.

Finans Norge, Verdipapirfondenes forening og Verdipapirforetakenes Forbund inviterer norske utdanningsinstitusjoner og myndigheter til et samarbeid om å synliggjøre kapitalforvaltning som næring og øke forståelsen i samfunnet for denne næringens betydning for norsk økonomi. I tillegg til å skape arbeidsplasser, verdiskapning, skatteinntekter og bærekraftig vekst, vil dette kunne bidra til å øke den generelle forståelsen i befolkningen av behovet for kompetanse rundt sparing generelt, eksempelvis knyttet til egen pensjonssparing.

Idar Kreutzer, 

adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer, Finans Norge Foto: CF Wesenberg

Bernt S. Zakariassen, 

adm. direktør Verdipapirfondenes Forening

Bernt S. Zakariassen, Verdipapirfondenes Forening Foto: VFF

Sindre Støer,

adm. direktør Verdipapirforetakenes Forbund

Sindre Støer, Verdipapirforetakenes Forening. Foto: Iván Kverme