<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 26. apr. 2022 kl. 18.28
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 522 ord
Unikt talent: Men Erling Braut Haalands markedsverdi og suksess er også avhengig av hvem han spiller med, noe han sikkert vurderer i forbindelse med den ventede overgangen, skriver Robin Øvrebø, Odin. Foto: AFP

Haaland som investormodell?

Kan eventyret om Haaland også gi dine investeringer et løft? Med to enkle prinsipper øker du sjansen for langsiktig suksess, skriver Robin Øvrebø, Odin.

Erling Braut Haaland er akkurat nå en av verdens aller mest attraktive fotballspillere. I følge Transfermarkt har Haaland en estimert markedsverdi på 150 millioner euro. Det gjør han til verdens nest mest verdifulle spiller etter PSGs Kylian Mbappé (160 millioner euro).

Men hva om Erling Braut Haaland meldte overgang til landhockey? Markedsverdien hadde rast sammen og blitt redusert til en brøkdel.

Det er ikke bare størrelsen som teller. Hvorfor? Fordi fotball er en mye større sport. Det gir en strukturell fordel i forhold til landhockey fordi det er mer lukrativt for fotballspillere som lykkes.

Hvilken idrett du blir god i er avgjørende for inntjeningsgrunnlaget. Det samme er menneskene en idrettsutøver omgir seg med – og hvordan utgangspunktet forvaltes av de involverte. Dette kan overføres direkte til investeringer. Jeg kaller det struktur og kultur.

Selskapets bransje er viktig for langsiktig verdiskaping. Det finnes gode og dårlige bransjer. Se etter selskaper som opererer i bransjer hvor selskapene har markedsmakt. Forhandlingsmakt ovenfor leverandører og kunder, fravær av konkurranse og vanskelige etableringsforhold for konkurrentene definerer lønnsomheten fra at strukturelt perspektiv. Disse faktorene omsettes i god lønnsomhet. Det er vanskelig for selskapene å gjøre noe med dekningsbidraget over tid. Gode bransjer som kombinerer god lønnsomhet, vekstmuligheter og beskyttede markedsposisjoner gir mer holdbare forretningsmodeller og høy god brutto lønnsomhet.

En attraktiv bransje er et viktig og godt utgangspunkt. Samtidig må ledelsen ledes av mennesker som forvalter de menneskelige og finansielle ressursene på en god måte og som evner å utvikle selskapets strukturelle fortrinn over tid. Akkurat på samme måte som Erling Haaland må ha gode folk rundt seg som tar vare på og utvikler det kommersielle og sportslige talentet.

For meg er god selskapsledelse:

God kapitalallokering: Kapitalallokering er ledelsens viktigste jobb. Ledelsen må tenke som investorer og ha en gjennomtenkt tilnærming til allokeringen av selskapets finansielle kapital. Ledelsen vektlegger langsiktig verdiskaping og at de forstår forskjellen mellom kapitalallokering og drift. God kapitalallokering forsterker den underliggende verdiskapingen i selskapet.

Få mest mulig ut av menneskene: Ledelsen forvalter de menneskelige ressursene på en god måte gjennom kundefokus, entreprenørskap, eiermentalitet og et ønske om å bli bedre. Let etter ledelse med integritet, som snakker åpent om feil og risiko i forretningsmodellen og som bygger motstandsdyktige og bærekraftige forretningsmodeller.

Haalands talent er et attraktivt utgangspunkt. Men hvordan talentet forvaltes er et kulturelt trekk der valgene til de involverte aktørene er avgjørende.

Verdens beste landhockeyspiller vil ikke ha samme inntjeningspotensial som Erling Haaland, uavhengig av hvor fornuftig førstnevnte er. Samtidig finnes det eksempler på svært innbringende fotballspillere som har gått konkurs, fordi utgangspunktet ikke har blitt forvaltet på en god måte.

Med en fornuftig omgangskrets vil verdens beste landhockeyspiller kunne ende opp med bedre finansielle resultater enn fotballspilleren, fordi utgangspunktet har blitt forvaltet på en god måte.

Kombinasjonen av struktur og kultur er nøkkelen til suksess. Det samme gjelder når du investerer dine egne penger.

Selskapets markedsposisjon og kvaliteten på bransjen er et viktig utgangspunkt. Men det er avgjørende at utgangspunktet forvaltes på en fornuftig måte av en dyktig ledelse som søker langsiktig verdiskaping.

Haaland har blitt god i en kommersielt attraktiv sport, men står nå ovenfor et viktig karrierevalg. Hvor du spiller og hvem du spiller med er avgjørende. Selv for et unikt talent som Haaland.

Robin Øvrebø, porteføljeforvalter i Odin Odin

Robin Øvrebø

Porteføljeforvalter, Odin