<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Publisert 19. sep. 2022 kl. 11.03
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 300 ord
KOMPLISERT KRAFTMARKED: Alle aktørene kan peke på hverandre når ansvaret for situasjonen skal plasseres, hevder artikkelforfatteren, som er forundret over at NHO-direktør Ole Erik Almlid (t.h.) har akseptert strømstøtteordningen til regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: NTB

Strømstøtten: Hvorfor godtar NHO og Virke dette?

NHO og Virke lukker øynene for offentlig politikk som ville blitt stemplet som skurkestreker om en privat aktør hadde stått bak, skriver Anders T. Frøvig.

Før helgen valgte NHO og Virke å sette godkjent-stempel på regjeringens såkalte strømstøtteordning for bedrifter, en støtteordning som knapt er betegnelsen verdig. Det er snakk om 3 milliarder kroner som skal kompensere et bruttotap for norske bedrifter som kan ligge i størrelsesorden 100 milliarder kroner årlig (40 TWh/år * 2,50 kr/kWh).

Anders T. Frøvig. Foto: Privat

«Bedrifter må selv bære risikoen for økte kostnader, herunder strømkostnader.» Slik argumentasjon har kommet fra både regjeringen og en rekke økonomer, og høres tilforlatelig ut. Den formidable ekstrakostnaden for strøm skyldes imidlertid økonomisk adferd som ville blitt stemplet som skurkestreker dersom en privat aktør hadde stått bak den. Når det nå er offentlig kontrollerte aktører som er synderne, velger regjeringen, og pussig nok også NHO og Virke, å lukke øynene.

En privat monopolist som kun ønsker å maksimere egen inntjening kunne ikke gjort det bedre

Den nevnte skurkestreken fra offentlige kontrollerte aktører består i å skape knapphet på et nødvendighetsgode de er satt til å forvalte, nemlig norskprodusert strøm. Gjennom storstilt eksport via nye utenlandskabler i en situasjon hvor kraftmagasinene allerede hadde lav fyllingsgrad, har man flyttet strømprisen i Sør-Norge opp til europeiske nivåer, ref. min artikkel i Finansavisen 30. august. En privat monopolist som kun ønsker å maksimere egen inntjening kunne ikke gjort det bedre. 

Kraftsystemet er naturligvis innrettet så sinnrikt at de ulike offentlig kontrollerte aktørene har ulike roller og dessuten EUs ACER-direktiv å gjemme seg bak, slik at alle kan peke på hverandre når ansvaret for situasjonen skal plasseres. Ser man det hele under ett, har de imidlertid fulgt samme dreiebok som destruktiv monopolistadferd ville ha foreskrevet.

For medlemsbedrifter i NHO og Virke som rammes av strømkrisen, er det liten grunn til å applaudere innsatsen fra dem som skulle kreve kompensasjon for en offentlig administrert skurkestrek som regjeringen later som den ikke forstår.

Anders T. Frøvig

Selvstendig konsulent/analytiker