<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Publisert 3. okt. 2022 kl. 09.39
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 320 ord
NEDPRIORITERES: Testing nedprioriteres til fordel for automatisering, men kan være avgjørende for å finne kritiske feil og øke kvaliteten på produktet kunden bestiller, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Eivind Yggeseth

Er effektivitet blitt viktigere enn kvalitet?

Testerens rolle i programvareutvikling automatiseres. Det kan gå på bekostning av kvaliteten på produktet som leveres til kunden, skriver Gerd Stalheim Wiggen i Miles.

Smidigere arbeidsmetodikk i systemutvikling gjør at team leverer oftere og raskere enn tidligere til kundene. Målet er bedre kundeopplevelse og at produktet hele tiden skal være oppdatert og feilfritt.

Tradisjonelt sett har test vært siste ledd i utviklingsprosessen, og mye tid har gått med på manuell testing i en lengre periode før produksjonsetting. Team som måles på hastighet tar nå i bruk automatisering av mange utviklingssteg, inkludert testingen. Automatiseringen kan også utføres av utviklere og teamene kan droppe å inkludere en tester i teamet.

Tradisjonelt sett har test vært siste ledd i utviklingsprosessen

Men hva forsvinner dersom du automatiserer alle utviklingsstegene, og tar bort testerens rolle? Kan effektiviteten gå på bekostning av kvaliteten?

Kvalitet forbindes med noe positivt, fint og eksklusivt. Et produkt med god kvalitet er et produkt vi er villige til å betale mer for enn andre produkter. I systemutvikling vil man kunne måle kvaliteten på produktet ut fra ulike egenskaper ved produktet. Det kan være hvor enkelt det er å bruke systemet, hvor raskt systemet kjører eller hvor mange feilsituasjoner som oppleves av kunden.

Gerd Stalheim Wiggen. Foto: Ching-Pang Yu

Kvalitet er et mindset. For at kundene skal få et produkt med god kvalitet må kvalitet være noe produsenten er bevisst på. Alle involverte parter må forstå prosessen og tanken bak produktet for at det skal møte kundens forventninger.

Dette gjelder også i systemutvikling. Hele utviklingsteamet må ha eierskap til produktet, og kunne sette seg inn i hvordan produktet er ment å brukes.

En rolle i utviklingsteamet, som har dette kvalitetsfokuset, er testeren. En tester i systemutviklingsteam, er en som evner å sette seg inn i brukerens ståsted. En som er nysgjerrig og stiller spørsmål ved alt rundt produktet. En tester leter etter risikoområder for å kunne unngå store og kritiske feilsituasjoner når produktet har kommet ut til kunden. Dette gjør testeren nettopp for å øke kvaliteten.

Desto tidligere i utviklingsprosessen feilene blir funnet, desto bedre oppleves produktet for kunden.

Gerd Stalheim Wiggen

Seniorkonsulent og testleder i konsulentselskapet Miles