<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 13. okt. 2022 kl. 14.03
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 476 ord
TAPPET NED OG EKSPORTERT: Energipolitikken skal tjene folk, industri og lokalsamfunn – ikke være en arena for spekulasjon og ellevill statlig superprofitt, skriver artikkelforfatterne. Slik så det ut i Vatnedalsvatn i august. Foto: NTB

Politisk styring av strømprisen må til

Regjeringens strømstøtte til næringslivet er for liten, kommer for sent og treffer for få, mener Fellesforbundet og LO i Nord-Rogaland.

I skrivende stund bøtter det ned med regn i hele fylket, og vannmagasinene fylles forhåpentligvis opp før vinteren setter inn. Om det regner hver dag frem til desember, vil vi fremdeles kunne oppleve en rekorddyr strømpris – det avhenger fortsatt av markedet i Europa. Til nå har vi opplevd priser opp mot 10 kroner per kWh, selv om det koster rett over 11 øre å produsere kraften. Hvorfor skjer dette?

Gjennom to nye utenlandskabler til Storbritannia og Tyskland er særlig Sør-Norge blitt utsatt for prissmitte som gjør at vi til tider har den dyreste strømmen i Nord-Europa

Det siste året er energi blitt en knapphetsressurs i store deler av Europa. Manglende russisk gass, kombinert med nedlegging av tysk kjernekraft og kullkraft gjør at prisene i Europa skyter i været. Strøm kjøpes og selges på strømbørsen Nord Pool, hvor den dyreste energiproduksjonen setter prisen for alle energikildene. Samme om det er vann, vind, sol eller gasskraft som kjøpes. Billig vannkraft fra Ryfylke får da samme pris som kull og gass.

Gjennom to nye utenlandskabler til Storbritannia og Tyskland er særlig Sør-Norge blitt utsatt for prissmitte som gjør at vi til tider har den dyreste strømmen i Nord-Europa. Nord for Dovre er folk og bedrifter blitt skjermet fordi det ikke er nok kapasitet i nettet til å gi en smitteeffekt. Sagt på en enkel måte: En strømselger i Trøndelag kan ikke selge strøm til «tyske priser», fordi høyspentkablene over Sognefjorden er for små. Rogaland og Agder har nå de to kraftigste kablene til de to dyreste strømmarkedene.

På kort sikt må det settes en makspris som også gjelder for næringslivet

En av politikernes viktigste oppgaver er å gi næringslivet rammevilkår som sikrer god verdiskapning og høy sysselsetting. Det nytter lite med strømstøtte til husholdninger dersom arbeidsplassen du jobber i må stenge dørene. Nå har omsider regjeringen foreslått en ordning som skal hjelpe næringslivet. Dessverre er tilbakemeldingene vi får at støtten er for liten, kommer for sent og treffer for få. Vi frykter fortsatt en bølge av konkurser forårsaket av strømprisen utover vinteren, med de katastrofale følger det innebærer for folk og lokalsamfunn. Når arbeidsplasser forsvinner i distriktene, er det bortimot umulig å få dem tilbake.

Vårt krav til Stortinget er at vi må få tilbake kontrollen over strømprisen. Vi kan ikke akseptere dagens ekstreme strømpriser på en nødvendighetsvare som vi faktisk eier og kontrollerer i fellesskap. Utbygging av demninger og kraftverk ble gjort for å sikre billig strøm, ikke høy profitt til spekulanter og kraftselskaper som selger dyrt på strømbørsen.

På kort sikt må det settes en makspris som også gjelder for næringslivet. På lengre sikt må hele energisystemet endres slik at vi igjen kan skape en forutsigbarhet som gagner hele samfunnet. Energipolitikken skal tjene folk, industri og lokalsamfunn – ikke være en arena for spekulasjon og ellevill statlig superprofitt.

Steffen Høiland

Leder for Fellesforbundet avd. 57 – Nord-Rogaland

Remy Penev

Kasserer for LO i Nord-Rogaland