<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 17. nov. 2022 kl. 09.10
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 460 ord
MINDRE FLEKSIBELT: Regjeringen foreslår at antallet tillatte oppholdsdager i Norge skal beregnes innenfor hvert inntektsår. Her fra Oslo Lufthavn. Foto: Dreamstime

Strengere skatteregler for utenlandsansatte

Du må ha stålkontroll på antallet dager du kan oppholde deg i Norge hvert år, skriver Pia S. Kvalnes Ernst & Young Tax & Law.

I statsbudsjettet for 2023 er det foreslått flere endringer som vil ha betydning for personer og arbeidsgivere som har ansatte på arbeidsopphold i utlandet, og som benytter seg av ettårsregelen som metode for å unngå dobbeltbeskatning på lønnsinntekt.

Pia S. Kvalnes. Foto: Ernst & Young Tax & Law

Regjeringen strammer nå inn ved at antallet tillatte oppholdsdager i Norge skal beregnes innenfor hvert inntektsår, og ikke når utenlandsoppholdet er avsluttet. I praksis betyr det enklere, men strengere, skatteregler. I tillegg er det foreslått at opsjonsinntekter i arbeidsforhold skal holdes utenfor skattenedsettelsen i Norge.

Den nåværende ettårsregelen gjelder for norske ansatte som arbeider mer enn 12 måneder sammenhengende i utlandet, og som har mindre enn seks oppholdsdager i gjennomsnitt i Norge per måned. Ved å kreve ettårsregelen vil lønnsinntekten opptjent i utlandet, skattlegges med skattesatsen som gjelder i det landet de arbeider. I praksis betyr dette for eksempel:

  • Jobber du i et land med lavere inntektsskatt enn i Norge, vil skattesatsen på lønnsinntekten bli lavere
  • Jobber du i land uten inntektsskatt, vil lønnsinntekten bli skattefri
  • Jobber du i et land der skatten derimot er høyere, blir skattekostnaden høyere

Etter dagens regelverk er det først når arbeidsoppholdet i utlandet er avsluttet, at det kan avgjøres om vilkårene for ettårsregelen er oppfylt.

«Oppsparte» dager bør brukes før nyttår. De får du ikke ta med deg videre

Nå foreslår regjeringen at antallet tillatte oppholdsdager i Norge i stedet skal beregnes innenfor hvert inntektsår. I utreise- og hjemreiseår gis det rett til opphold i Norge ut fra antallet hele kalendermåneder som skattyter har arbeidsopphold i utlandet i løpet av disse inntektsårene.

Med de nye reglene vil en person som tar et arbeidsopphold i utlandet fra 15. juli 2023 til 31. desember 2027, kunne oppholde seg følgende antall dager i Norge per år:

  • 30 dager i 2023: seks dager x fem måneder = 30 dager i Norge i 2023
  • 72 dager per år: I de påfølgende inntektsårene som utenlandsoppholdet varer (2024-2027), vil han/hun ikke kunne oppholde seg mer enn 72 dager i Norge per år

Regjeringen begrunner regelendringen med at det vil gi skattyter større forutsigbarhet og lette arbeidet for Skatteetaten.

I praksis, for skatteyter, blir mye av fleksibiliteten som flere arbeidstakere har vært avhengig av til å kunne «spare opp dager» til senere inntektsår, eller ta igjen for inntektsår hvor man har oppholdt seg for mye i Norge senere, borte.

Det blir en overgangsordning for de som har oppholdt seg for mye i Norge frem til 31. desember 2022. De vil kunne innrette seg fremover slik at regelen kan benyttes. Pass bare på følgende:

  • «Oppsparte» dager bør brukes før nyttår. De får du ikke ta med deg videre
  • Oppholdet i Norge må ikke bli for langt. Da kan det sammenhengende oppholdet i utlandet anses avbrutt

Pia S. Kvalnes

Assosiert partner i Ernst & Young Tax & Law