<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 27. nov. 2022 kl. 16.09
Oppdatert 29. nov. 2022 klokken 09.34
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 387 ord
– DEBATT PÅ GALE PREMISSER: Vi trenger beviselige kostnadsreduksjoner eller vedvarende høye strømpriser dersom havvind skal ha mulighet til å konkurrere mot andre energikilder, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB

Havvind i Nordsjøen – et dyrt eventyr

Forventningen om kostnadsreduksjoner er i beste fall et håp, hevder Eivind Trym Wikshåland og Sondre Arne Hoff, som har skrevet masteravhandling ved NHH om temaet.

Regjeringen annonserte i våres en ambisiøs satsing på havvind. Totalt 30 gigawatt havvind skal bygges ut innen 2040, hvilket tilsvarer hele dagens kraftproduksjon i Norge. Det forventes store kostnadsreduksjoner i utbygging og drift. Den forventningen er i beste fall et håp.

Antatte kostnadsreduksjoner kobles ofte til de rekordlave auksjonsprisene for kommende prosjekter i Europa. I tillegg eksisterer det flere kostnadsestimater, men tallgrunnlaget varierer og er ofte basert på historiske estimater publisert av utbyggere og bransjen selv i stedet for regnskapstall. At havvindprosjekter etableres som egne spesialforetak gjør det mulig å observere faktiske kostnader til det konkrete prosjektet. Tall fra disse regnskapene viser at kostnadsnivået i snitt ligger 18 prosent høyere enn kostnader presentert i det offentlige domene.

Med et datasett basert på regnskapstall fra operative havvindparker i Storbritannia, har vi i vår masteravhandling ved NHH analysert den fremtidige lønnsomheten til første fase av Sørlige Nordsjø II (SNII), hensyntatt lokale forhold. Denne lokasjonen er utpekt som en av de med størst potensial for bunnfast havvind i Nordsjøen.

Investerings- og driftskostnadene er høyere enn hva som publiseres i media

Analysen innebærer en utbygging av 1.400 megawatt (MW) i 2030, hvilket vil generere nok strøm til omtrent 280.000 husstander årlig i 25 år. Vårt basisscenario ga en negativ nåverdi på 18,3 milliarder norske kroner med en investeringskostnad på 39,5 millioner kroner per MW energi produsert. Prosjektet vil ha store utfordringer med å bli lønnsomt. Dette scenarioet er optimistisk basert på 15 prosent reduksjon i investeringskostnader og 25 prosent i driftskostnadene fra dagens nivå frem mot 2030. Videre ble det i analysen simulert en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 64 prosent, som er en ytelsesevne betydelig høyere enn hva dagens havvindparker presterer.

Et enda mer optimistisk scenario, med en reduksjon i investerings- og driftskostnader på henholdsvis 30 og 45 prosent, gir såvidt positiv nåverdi på 1,4 milliarder kroner. Med 3 prosent årlig realprisvekst i strømpriser, ga simulering en gjennomsnittlig strømpris på 61 øre, hvilket for inntil omtrent et år siden ville vært over både normalnivå og estimatene til NVE.

Investerings- og driftskostnadene er høyere enn hva som publiseres i media. Debatten føres på gale premisser. Vi trenger beviselige kostnadsreduksjoner eller vedvarende høye strømpriser dersom havvind skal ha mulighet til å konkurrere mot andre energikilder. Alternativt risikerer samfunnet å subsidiere en næring med store tap og utfordrende utsikter.

Eivind Trym Wikshåland

Sondre Arne Hoff