<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 29. nov. 2022 kl. 17.51
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 409 ord
NEDPRIORITERT IGJEN: Europaveien mellom Bergen og Voss er svært utsatt for møteulykker og ras. Her fra det store raset ved Hyvingstunnelen i 2016. Foto: NTB

Et årelangt, tverrpolitisk dolkestøt

Handlingslammelsen knyttet til E16 Bergen – Voss er et tverrpolitisk dolkestøt mot en hel landsdel, skriver KNA-president Geir A. Mo.

Støre-regjeringen er den første regjeringen i nyere tid som kutter i veibudsjettet i Norge. Konsekvensene er at flere dødsveier nå er satt på vent, deriblant E16 mellom Bergen og Voss. KNA har i flere runder påpekt at en utsettelse av veistrekningen, som er blitt kåret til Norges verste, setter liv og helse på spill – i uttrykkets mest bokstavelige betydning. Nå kommer lederne for noen av de mest samfunnskritiske offentlige institusjonene på banen med samme budskap.

Geir A. Mo. Foto: KNA

«Bergen – Voss er en veldig viktig åre for beredskap, og viktig for helse, som jeg er ansvarlig for», sa adm. direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, til NRK Nyhetsmorgen sist uke.

Hansen får full støtte fra politimesteren i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, og oberstløytnant og sjef for HV09, Christoffer Thomas Knutsen. Sistnevnte sa også at det for Forsvaret er viktig å prioritere ny E16.

«For å opprettholde vår hovedlogistikkakse mellom Østlandet og Vestlandet, er Bergen – Voss av avgjørende betydning. Vi ser absolutt behovet for at den aksen oppgraderes betydelig – det går rett og slett på beredskapen her på Vestlandet», sa oberstløytnanten.

Vi har nå passert 50 drepte og flere hundre skadde

I Statens vegvesens prioriteringsliste er E16 en av de fire på topp. Prosjektet er klart for politisk behandling, og med nødvendige budsjettbevilgninger vil byggestart kunne være i 2024. Med det foreslåtte kuttet i regjeringens statsbudsjett for neste år, er oppstarten i det blå. Dette rammer trygghetsfølelsen og fremkommeligheten til folk som ferdes mellom øst og vest, noe som i seg selv er alvorlig. Det som imidlertid er enda mer alvorlig, er at det med stor sannsynlighet vil koste menneskeliv. For det har vært hyppige, alvorlige ulykker på stamveien mellom Bergen og Voss – vi har nå passert 50 drepte og flere hundre skadde.

La det ikke være tvil: Handlingslammelsen knyttet til E16 Bergen – Voss er et tverrpolitisk dolkestøt mot en hel landsdel, og det med stadig ynkeligere argumenter. For å sluttføre planleggingsarbeidet, trengtes bare 330 millioner kroner. Det utgjør 0,02 prosent av utgiftsdelen på neste års statsbudsjett, og er lite inflasjonsdrivende.

Engasjementet for ny og mer trafikksikker vei mellom Bergen og Voss har vært stort blant mange lenge. Når de offentlige etatene med ansvar for sikkerhet, beredskap, liv og helse engasjerer seg, vitner det om alvoret som er forbundet med saken. Nå venter vi bare utålmodig på at alvoret skal synke inn over regjering og storting.

Geir A. Mo

President i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)