<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 13. des. 2022 kl. 21.06
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 316 ord
SPARER PENGER PÅ STREIK: Private barnehager gnir seg uansett i hendene over det uventede tilskuddet til driften, skriver artikkelforfatteren. Her fra en demonstrasjon i forbindelse med barnehagestreiken i oktober og november. Foto: NTB

Fjern streikeretten i offentlig sektor

Når sykepleiere, leger og lærere streiker, rammes ikke arbeidsgiver – bare en uskyldig tredjepart, skriver Sverre Hope.

Streikevåpenet er arbeidstagers «last resort» i konflikter med arbeidsgiver. Våpenet er tenkt å skulle ramme arbeidsgivers produksjon og dermed utvirke et økonomisk press som skal tvinge arbeidsgiver i kne. Et greit prinsipp, som arbeidsgiver kan møte med lockout, om man vil gå så langt.

Når sykepleiere, leger og lærere streiker, rammes ikke arbeidsgiver, kun uskyldig tredjepart, nemlig befolkningen. Det er gode grunner til at det offentlige har et særlig ansvar for å tilby vitale tjenester til befolkningen. En av dem er at det skal kunne stoles på at de blir levert.

Så lenge vi har en frontfagmodell hvor rammene fastlegges, bør konflikter i offentlig sektor gå direkte til tvungen megling
Sverre Hope. Foto: Privat

Streik er ikke et effektivt våpen mot statlige eller kommunale arbeidsgivere, og rammer utelukkende uskyldig tredjepart uten innflytelse på utfallet av selve konflikten. Når det reises spørsmål om statens rett til tvungen voldgift for å få slutt på streik i offentlig sektor, er det å snu saken på hodet. Det er streikeretten offentlig sektor det må stilles spørsmålstegn ved.

Så lenge vi har en frontfagmodell hvor rammene fastlegges, bør konflikter i offentlig sektor gå direkte til tvungen megling. Streik resulterer som vi har sett, uansett i tvungen lønnsnemnd, hvor rammene er fastlagt. Enkelte fagorganisasjoner i offentlig sektor synes å ha en usedvanlig flat lærekurve med tanke på dette.

Det lett paradoksale i den nylig avsluttede streiken i private barnehager bør få noen til å tenke seg om. Arbeidsgiverne her sparer faktisk lønnskostnader så lenge streiken pågår. Eneste skadelidende part er foreldrene og barna. Private barnehager gnir seg uansett i hendene over det uventede tilskuddet til driften.

Dette er enda dummere i offentlig sektor, hvor en tilsvarende streik, ville frigjort midler i trange kommuneøkonomier, til stor glede for andre sektorer.

Streik i offentlig sektor er et trist selvmål på alle måter. Begrensning og eventuelt fjerning av streikerett i vitale deler av offentlig sektor må utredes nå.

Sverre Hope

Siviløkonom