<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 15. des. 2022 kl. 14.34
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 341 ord
KAOTISK: I dag kan Nav bruke ukesvis på bunker med papirfakturaer og ringerunder til bankene for å få oversikt nok til å gi de rette rådene, ifølge Aleksander Stokkebø og Turid Kristensen. Foto: Høyre

All gjeld må inn i gjeldsregisteret

Vi har et sosialt ansvar for å unngå at medmennesker havner i et gjeldskaos de aldri kommer seg ut av, skriver Turid Kristensen og Aleksander Stokkebø, begge fra Høyre.

På vår regjeringsvakt skjermet vi forbrukerne ved å forby den aggressive markedsføringen av forbrukslån. Vi ga forbrukerne bedre oversikt, ved at all utestående gjeld skal vises på fakturaen. Vi strammet inn på hvem bankene kan låne ut til. Tiltakene ble fulgt opp med strengere sanksjoner når det avdekkes brudd. Forbrukervernet ble styrket og gjeldsregisteret kom på plass.

Å inkludere bolig- og billån kan gjøres med en enkel forskriftsendring

Vi så tidlig effekter av de kraftfulle innstrammingene, og i løpet av bare de to siste årene er den usikrede gjelden gått ned med 23,6 milliarder kroner. Men det er fortsatt altfor mange som har lån de ikke kan betjene. Derfor startet Høyre og Solberg-regjeringen arbeidet for å utvide gjeldsregisteret, og satte i gang utredninger i regi av SIFO og Barne- og familiedepartementet. Det har ledet frem til et godt kunnskapsgrunnlag, som vi så i vår fulgte opp med et representantforslag i Stortinget. Behandlingen førte til at et samlet Storting for første gang slo fast at all gjeld som utgangspunkt skal inn i gjeldsregisteret.

Fordelene er mange. Det vil for det første gjøre registeret til et enda bedre verktøy for å unngå at lån gis på sviktende grunnlag og forverrer situasjonen for folk som allerede har det vanskelig.

For det andre vil det gi forbrukeren en langt bedre oversikt over egen økonomi, og gjøre det lettere for gjeldsrådgiverne i Nav å kunne gi rask og god hjelp til flere. I dag kan de bruke ukesvis på bunker med papirfakturaer og ringerunder til bankene for å få oversikt nok til å gi de rette rådene.

Sist, men ikke minst, vil en utvidelse bidra til å holde gjeldsgraden nede og trygge landets økonomiske stabilitet.

Høyre har derfor bedt om å få inn bolig- og billån inn i registeret så snart som mulig. Det er store gjeldsposter, som i dag ikke er tilgjengelig i sanntid, men som er avgjørende for å gjøre presise kredittvurderinger.

Å inkludere bolig- og billån kan gjøres med en enkel forskriftsendring. Alt vi trenger er at regjeringen nå trykker på den grønne knappen.

Turid Kristensen

Aleksander Stokkebø

Stortingsrepresentanter for Høyre