<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 16. des. 2022 kl. 22.20
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 632 ord
ENDA DYRERE BOLIGER: Realiteten i de nye retningslinjene blir dermed en kamuflert og uhjemlet «utbyggingsskatt», begrunnet i kommunens behov for friske penger, skriver artikkelforfatteren. Her byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: NTB

Myndighetsmisbruk fra byrådet?

Der andre kommuner typisk beholder 10–15 prosent av den refunderte momsen fra staten, foreslår byrådet at Oslo kommune skal sitte igjen med 70 prosent, skriver Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Vi i bransjeforeningen Norsk Eiendom reagerer kraftig på innretningen av byrådet i Oslos forslag om hvordan refundert merverdiavgift (mva) for utbygd offentlig infrastruktur av skal deles mellom kommunen og private utbyggere. Der andre kommuner typisk beholder 10–15 prosent av den refunderte momsen fra staten, foreslår byrådet at Oslo kommune skal sitte igjen med 70 prosent. Utbyggeren, som har betalt 100 prosent av avgiften, skal bare få tilbake 30 prosent. Stikk i strid med lovens intensjon om at det skal være mva-nøytralitet om det er det offentlige eller private som foretar utbyggingen. Dette grenser til myndighetsmisbruk, og kan ikke betegnes som noe annet enn en skjult utbyggingsskatt. Og det er faktisk ulovlig. Her må bystyret gripe inn og rydde opp.

Våre medlemmer skyr jo nå Oslo på grunn av uforutsigbare og fordyrende planprosesser som går over fem–seks år
Tone Tellevik Dahl. Foto: NTB

Bakgrunnen for saken er at byrådet i Oslo nylig avga forslag til nye retningslinjer for deling av merverdiavgiftsavtaler/justeringsavtaler mellom kommunen og private utbyggere når disse bygger offentlig infrastruktur for eksempel i forbindelse med nye boligprosjekter. Når kommuner selv bygger, får den etter loven refusjon for statlig mva, men loven har også åpnet opp for at private kan påta seg utbyggingsansvaret. Gjennom en avtale med en kommune, kan den private utbyggeren få refundert innbetalt mva, slik at kostnadene holdes nede for boligkjøperne. Kommuner kan ifølge Kommunal- og distriktsdepartementet beholde en andel av refundert mva for å få dekket reelle kostnader for administrasjon, men ikke mer enn kostnadsdekning.

Hensikten med loven er ikke, slik Oslo kommune legger opp til, at kommunen skal gjøre den statlige merverdiavgiften om til en kommunal inntektskilde. Byrådets forslag innebærer at det blir unødvendig dyrt for utbyggere i hovedstaden å opparbeide offentlig infrastruktur, med den konsekvens at det blant annet blir dyrere å bygge nye boliger til Oslo-borgerne. Dette er dessuten en omkamp i forhold til bystyrets tidligere vedtak om samme problemstilling. I 2018 besluttet nemlig Oslo bystyre at merverdiavgiften ikke skulle være en kommunal inntektskilde når kommunene inngikk utbyggingsavtaler. I saken ble byrådet bedt om å komme tilbake med konkrete retningslinjer.

Retningslinjene byrådet foreslår nå er et forsøk på omkamp og tilsidesettelse av bystyrets tidligere vedtak. Det er uforståelig at man først bruker over fire år på å komme opp med retningslinjene bystyret har bedt om, og så leverer et innhold som er i strid med bystyrets tidligere vedtak, og trolig norsk lov.

Veien til boligmarkedet, særlig for førstegangskjøpere, bli med dette enda lengre

Realiteten i de nye retningslinjene blir dermed en kamuflert og uhjemlet «utbyggingsskatt», begrunnet i kommunens behov for friske penger. Dette er i så fall problematisk både i forhold til legalitetsprinsippet, som innebærer at beskatning må ha hjemmel i lov, og det generelle forvaltningsrettslige forbudet mot myndighetsmisbruk.

Byrådets argumentasjon i saken er for øvrig syltynn. Begrunnelsen er tilsynelatende at boligbyggingen og prisene i Oslo er så sterke at det ikke trengs ytterligere incitamenter for utbyggerne, noe som er en merkelig argumentasjon når utbyggingstakten i Oslo er kritisk lav. Våre medlemmer skyr jo nå Oslo på grunn av uforutsigbare og fordyrende planprosesser som går over fem–seks år. Men med dette forslaget gjør Oslo kommune det motsatte av å bygge et tillitsforhold mellom utbyggerne og kommunen. Det gjør det enda dyrere å bygge i Oslo, noe som igjen vil bidra til å holde boligprisene oppe. Veien til boligmarkedet, særlig for førstegangskjøpere, bli med dette enda lengre.

Norsk Eiendom er opprørt av retningslinjer som mangler sidestykke i Kommune-Norge. Ordfører Marianne Borgen (SV) vil få et formelt brev om dette. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skal få kopi. Jeg setter for øvrig min lit til at bystyret nok en gang rydder opp i denne saken når forslaget kommer til politisk behandling tidlig i 2023.

Tone Tellevik Dahl

Adm. direktør i Norsk Eiendom