<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 16. des. 2022 kl. 22.21
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 441 ord
NÆRINGSFIENDTLIG SKATTEPOLITIKK: Høstens skattenyheter fra regjeringen Støre er millimeterpresise skjerpelser dersom politikerne ønsker å jobbe mot privat eierskap i norsk næringsliv og økonomisk vekst, skriver Nicolay Eger. Foto: Nordea

Skal vi leve av boliger etter oljen?

Det er på høy tid at vi snakker om den uforholdsmessige skattleggingen av aktiv kapital og privat norsk eierskap, skriver Nicolay Eger i Nordea Funds.

Erna Solbergs regjering oppnevnte i 2021 et skatteutvalg som skal se på det norske skattesystemet. Utvalgets formål er å «vurdere hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv». Skatteutvalget, med Ragnar Torvik i spissen, legger frem sin utredning om fremtidens skatte- og avgiftssystem på mandag.

Som nordisk bank ser vi i Nordea at nordmenn er mindre villige til å investere i jobbskaping enn våre nordiske naboer

Høstens skattenyheter fra regjeringen Støre er millimeterpresise skjerpelser dersom politikerne ønsker å jobbe mot privat eierskap i norsk næringsliv og økonomisk vekst.

Eierskap av aksjer og fond bidrar med egenkapital til bedrifter som har behov for finansiering, og er derfor med på å skape jobber. Som nordisk bank ser vi i Nordea at nordmenn er mindre villige til å investere i jobbskaping enn våre nordiske naboer. I vår seneste undersøkelse oppgir 44 prosent av svensker at de investerer i aksjer, mens 41 prosent av dansker gjør det samme. Kun 30 prosent av nordmenn oppgir at de investerer i aksjer, til tross for en stor økning under pandemien.

Forklaringen er at store deler av norsk privat kapital i dag ligger i norske hjem. Nesten åtte av ti nordmenn eier egen privat bolig. Sparepengene våre ligger i gulv, vegg og tak. Høstens skjerpelse av utbytteskatt, med en økning i provenyet fra 23 milliarder til nær 32 milliarder kroner, vrir nordmenns investeringer ytterligere vekk fra aksjer og fond. Det er dårlig nytt for vår langsiktige jobbskaping.

Man skulle nesten tro at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener vi skal leve av boliger etter oljen.

Jeg håper at skatteutvalget ser til våre naboer for inspirasjon til hvordan man gjør lokal kapital tilgjengelig for norske bedrifter når vi etter hvert skal kutte navlestrengen til oljen, og innovasjon og gründerskap blir avgjørende for økonomisk vekst og jobbskaping. I Sverige skattlegges avkastning på aksjer og fond med 30 prosent, mens skattlegging av avkastning på egen bolig er på 22 prosent. Differansen mellom de alternative investeringene er 8 prosent i Sverige. I Norge er differansen på 37,8 prosent i det samme tilfellet. Det fører til at det er lite lønnsomt for nordmenn å investere i innovasjon og gründerskap.

Du høster det du sår. Også i Finansdepartementet.

Mandagens fremleggelse fra skatteutvalget blir en viktig mulighet til å diskutere hvordan vi kan sørge for at nordmenns sparepenger bidrar til jobbskaping i møte med økt digitalisering, globalisering og et grønt skifte. Det er en mulighet til å redusere oppblåsingen av boligmarkedet. Denne muligheten kan vi ikke la gå fra oss.

Nicolay Eger

Adm. direktør i Nordea Funds