<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Høye boligpriser bekymrer

- Utviklingen i boligpriser og husholdningenes opplåning gir fortsatt grunn til uro, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

  Publisert 16. okt. 2012 kl. 10.36
  Oppdatert 16. des. 2013 klokken 21.40
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 242 ord
  Visning. Prospekt. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX.

  Høye boligpriser og stor gjeld hos norske husholdninger utgjør en risiko for stabiliteten i norsk økonomi og finanssektor, mener Finanstilsynet.Ifølge tilsynet ser bankene ut til å legge opp til fortsatt sterk vekst i personkundemarkedet framover."Det er en fare for at bankene hver for seg undervurderer systemrisikoen knyttet til en slik utvikling. Fortsatt sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld kan bli fulgt av et vesentlig tilbakeslag som vil ramme bredt og gi betydelige ringvirkninger i økonomien", heter det i en melding.Finanstilsynet fastsatte i mars 2010 retningslinjer for forsvarlig boliglånspraksis i bankene. I lys av utviklingen i boligpriser og husholdningsgjeld ble retningslinjene strammet inn i desember 2011. Finanstilsynet har fulgt opp bankenes etterlevelse av retningslinjene gjennom både stedlig tilsyn og undersøkelser. Retningslinjene er i store trekk fulgt opp av bankene, men det er fortsatt rom for forbedringer.Etter Finanstilsynets vurdering har boliglånsretningslinjene bidratt til større nøkternhet i bankenes kredittgivning. Omfanget av lån med høye belåningsgrader har falt. Samtidig viser undersøkelsen at mange husholdninger, særlig yngre, tar opp store lån.- Utviklingen i boligpriser og husholdningenes opplåning gir fortsatt grunn til uro, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.- Veksten i husholdningenes gjeld er drevet av høy etterspørsel. I tider med høy låneetterspørsel er det særlig viktig at bankene har nøkterne kredittvurderinger, som ivaretar langsiktige hensyn både for låntakeren, den enkelte bank og banksystemet. Tiltak som understøtter god utlånspraksis kan likevel i begrenset grad motvirke etterspørselssidens virkning på gjeldsveksten, sier Baltzersen.Her finner du hele meldingen Her finner du hele rapporten.